Filen Viktigt för Novell Vibe Tilläggsprogram

1 juli 2013

1.0 Produktöversikt

Med Novell Vibe Tilläggsprogram kan du arbeta med Microsoft Office-dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra till ett dokument på Vibe-webbplatsen, öppna dokumentet, redigera det och sedan spara det på Vibe-webbplatsen, direkt från Microsoft Office.

Du kan arbeta direkt från Microsoft Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument.

2.0 Systemkrav för Vibe Tilläggsprogram

2.1 Office-krav

Novell Vibe Tilläggsprogram kan användas med följande versioner av Microsoft Office:

  • Microsoft Office 2013 med senaste support pack

  • Microsoft Office 2010 med senaste support pack

  • Microsoft Office 2007 med senaste support pack

2.2 Operativsystemskrav

Novell Vibe Tilläggsprogram kan användas med följande versioner av Windows:

  • Windows XP SP3 32-bitars eller senare

  • Windows Vista SP2 32-bitars eller 64-bitars eller senare

  • Windows 7 SP1 32-bitars eller 64-bitars eller senare

  • Windows 8 32-bitars eller 64-bitars eller senare

2.3 Krav för Vibe

Det Vibe-system du ansluter till måste vara Novell Vibe 3.3 eller senare.

3.0 Problem med Vibe Tilläggsprogram

3.1 Installationsprogrammet startas inte om automatiskt efter att .NET Framework har installerats

Om .NET Framework inte redan är installerat på din arbetsstation, installerar installationsprogrammet för Vibe Tilläggsprogram det automatiskt åt dig. När .NET Framework installeras måste arbetsstationen startas om. Efter att arbetsstationen startats om måste du starta om installationsprogrammet för Vibe Tilläggsprogram manuellt:

  1. Gå till den plats där du hämtade filen VibeAddinSetup.exe.

  2. Kör filen VibeAddinSetup.exe.

3.2 Det går inte att slå ihop ändringar med ändringar som gjorts av en annan användare i Word 2013

När du använder Word 2013 visas ett felmeddelande när användare försöker slå ihop ändringar med ändringar som gjorts av en annan användare, se beskrivningen i Samredigera ett Vibe-dokument i QuickStart för Novell Vibe Tilläggsprogram 1.0.1.

3.3 Inbäddade bilder i postbeskrivningar visas inte

Bilder som bäddats in i avsnittet Beskrivning i en post visas som skadade när du visar posten från Microsoft Office med Vibe Tilläggsprogram. Du kan dock redigera texten för postbeskrivningen från Microsoft Office med Vibe Tilläggsprogram.

3.4 Vibe Tilläggsprogram fungerar inte när Vibe-servern är konfigurerad med Windows-autentisering

Om din Vibe-server är konfigurerad med Windows-autentisering kan inte Vibe Tilläggsprogram öppna eller redigera filer på din Vibe-webbplats på grund av en portkonflikt.

Mer information om hur du löser det här problemet finns i avsnittet om att Konfigurera integrerad Windows-autentisering för att stödja Vibe Desktop och Vibe Tilläggsprogram i Administrationshandbok för Novell Vibe 3.4.

Mer information om att konfigurera Windows-autentisering för din Vibe-webbplats finns i avsnittet om att Konfigurera enkel inloggning med Internet Information Serivces för Windows i Installationshandboken för Novell Vibe 3.4.

3.5 Inloggningsinformationen för Vibe Desktop har förlorats

Om du använder Vibe Desktop tillsammans med Vibe Tilläggsprogram förlorar du inloggningsinformationen för Vibe Desktop om du konfigurerar kontoinformationen i Vibe Tilläggsprogram så att den använder systemproxykonfigurationen (genom att välja Använd systemproxykonfiguration), och senare konfigurerar kontot så att det inte använder systemproxykonfigurationen.

4.0 Dokumentation för Vibe Tilläggsprogram

Mer information om hur du installerar, konfigurerar och använder Novell Vibe Tilläggsprogram finns i QuickStart för Novell Vibe Tilläggsprogram.

Mer information om hur du låter användare redigera Vibe-dokument med Novell Vibe Tilläggsprogram finns i Konfigurera Vibe Desktop och Microsoft Office-tilläggsprogrammet i Administrationshandbok för Novell Vibe 3.4.