Användarhandbok för Novell Vibe OnPrem 3.1

I användarhandboken för Novell Vibe OnPrem 3.1 finns information om hur du använder Novell Vibe OnPrem.

Handboken innehåller följande underavsnitt:

Målgrupp

Handboken är avsedd för alla nya Novell Vibe-användare.

Feedback

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som medföljer den här produkten. Använd gärna kommentarsfunktionen längst ner på sidorna i onlinedokumentationen eller lämna dina kommentarer på www.novell.com/documentation/feedback.html.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av handboken finns på webbplatsen med dokumentation för Novell Vibe OnPrem 3.1 (sidan kan vara på engelska).

Ytterligare dokumentation och resurser

Det finns mer information i dokumentationen för Novell Vibe som du kan hämta på webbplatsen med dokumentation för Novell Vibe OnPrem 3.1.

Om du vill öppna användarhandboken för Novell Vibe OnPrem inifrån Novell Vibe klickar du på Hjälp-ikonen (frågetecknet).

Ytterligare information och resurser finns i Novell Vibes resursbibliotek. Här hittar du hämtningsbara och anpassningsbara formulär och arbetsflöden, relevanta artiklar och mycket mer.