Startsida för Novell

Volymlicenser och köpprogram

Behöver du hjälp med att avgöra vilket köpprogram som passar dig bäst? Individualiserade kundköpprogram och avtal gör att du kan få unika förmåner och erbjudanden som passar just din organisations behov. Ta reda på mer genom att titta på vår licensöversiktsvideo.

Affärsverksamhet

Möjliga köpprogram: MLA (Master License Agreement) och VLA (Volume License Agreement). Om du har ett CLA (Corporate License Agreement) för närvarande kan du gå igenom dina olika möjligheter här.

  MLA VLA
Passar för Stora multinationella organisationer som vill dra nytta av långsiktiga storskaliga inköp. Kunder av alla storlekar som vill ha en enkel transaktionsbaserad process och samtidigt kunna köpa licenser från en stor mängd återförsäljare.
Fördelar Ger fördelar vid inköp av stora volymer med höga rabattnivåer, bättre support, prisskydd samt möjlighet att köpa direkt från Novell. Förenklar budgetering genom årlig förnyelse. Enkelt att använda och förstå, inga köpkrav eller minimikvantiteter. Ingen underskrift av kontrakt krävs.
Köp genom Direkt från Novell eller genom en kvalificerad Novell-återförsäljare. Välj vilken Novell-återförsäljare du vill.
Rabatter Årliga utgifter ger kunder rätt till olika prisrabatter i MLA-programmets prisnivåer. Transaktionsbaserade mängdrabatter kan tillämpas på individuella beställningar när en viss licensmängdgräns passeras. Programrabatter erbjuds via Novell-återförsäljare, som bestämmer VLA-kundpriset. Transaktionsbaserade mängdrabatter kan tillämpas på individuella beställningar när en viss licensmängdgräns passeras.
Beräkningsalternativ Baserat på slutanvändaravtal (EULA) och listor med kvalificerade produkter. Baserat på slutanvändaravtal (EULA) och listor med kvalificerade produkter.
Underhåll Underhåll krävs för alla produktlicenser. Omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion samt Novells tekniska support och utbildning. Köpkrav på 1 års underhåll med varje ny produktlicens. Underhåll omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioritet (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support.
Minsta köp 1 miljon USD per räkenskapsår till Novell. Dotterbolag som går med i ett redan befintligt kontrakt betalar 5 000 USD per räkenskapsår till Novell. Ingen.
Kontrakt och villkor Kontrakt ingås direkt med Novell och löper över en period på två år och kan förnyas. Inga kontrakt att skriva under, inga fasta perioder.
Programlicens Löpande eller prenumeration. Löpande eller prenumeration.
Tillhörande dokument MLA-programguide ( 25 Apr 13)
MLA-kontrakt

Faktablad om underhåll ( 9 Oct 12)

MLA-tjänstguide (12 Mar 10)
VLA-programguide ( 21 Apr 15)
VLA

Faktablad om underhåll ( 9 Oct 12)

VLA-tjänstguide (26 Mar 10)

Akademiskt

Möjliga köpprogram: SLA (School License Agreement), ALA (Academic License Agreement) eller VLA (Volume License Agreement) för utbildning.

  SLA ALA VLA för undervisning
Passar för Grundskole- och gymnasieinstitutioner som är berättigade och som vill leasa licenser. Tillgodoser grundskole- och gymnasieinstitutioners varierande behov av att licensiera, implementera och underhålla sin programvara. Universitet och högskolor som är berättigade och som vill leasa licenser. Tillgodoser högre utbildningsinstitutioners växande behov av att licensiera, implementera och underhålla sin programvara. Grundskole- och gymnasieinstitutioner, universitet, högskolor och icke vinstdrivande universitetssjukhus som är berättigade och som vill ha permanenta licenser.
Fördelar Enkelt kontrakt och årlig kalkyl, uppgraderingar ingår. Att leasa licenser ger lägre kostnader. SLA-kunder använder sig av den beräkningsmetod som passar bäst för deras organisation. Enkelt kontrakt och årlig kalkyl, uppgraderingar ingår. Att leasa licenser ger lägre kostnader. ALA-kunder använder sig av den beräkningsmetod som passar bäst för deras organisation. Enkelt att använda och förstå, inga köpkrav eller minimikvantiteter. Ingen underskrift av kontrakt krävs.
Köp genom Direkt från Novell eller genom en kvalificerad Novell-återförsäljare. Direkt från Novell eller genom en kvalificerad Novell-återförsäljare. Välj vilken Novell-återförsäljare du vill.
Rabatter Akademiska rabatter är inbyggda i alla ALA- och SLA-delnummer. Beroende på antalet köpta licenser är ALA-kunder berättigade till olika prisrabatter. Akademiska rabatter är även inbyggda i alla ALA- och SLA-delnummer. Programrabatter erbjuds via Novell-återförsäljare, som bestämmer VLA-kundpriset. Transaktionsbaserade mängdrabatter kan tillämpas på individuella beställningar när en viss licensmängdgräns passeras.
Beräkningsalternativ Registrerade studenter eller antalet datorer. FTE-tal eller antalet datorer. Baserat på slutanvändaravtal (EULA) och listor med kvalificerade produkter.
Underhåll SLA-program omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Ytterligare support och utbildning finns och säljs separat. ALA-program omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Ytterligare support och utbildning finns och säljs separat. Köpkrav på 1 års underhåll med varje ny produktlicens. Underhåll omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioritet (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support.
Minsta köp Köpkrav på minst 1 000 USD per år. SLA-kunder kan välja mellan färdiga värdepaket eller skapa egna produktpaket. 2,25 USD per student eller minst 34 USD per arbetsstation. Köpkrav på minst 5 000 USD per år. ALA-kunder kan välja mellan färdiga värdepaket eller att skapa egna produktpaket. Köpkrav på 1 års underhåll med varje ny produktlicens. Underhåll omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioritet (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support.
Kontrakt och villkor Grundkontrakt krävs. Inledande ettårigt kontrakt, förnybara ettåriga kontrakt. Komplett avgiftskalkyl varje år med specifikation av vilka produkter kunden önskar använda det året. Grundkontrakt krävs. Inledande treårigt kontrakt, förnybara ettåriga kontrakt. Komplett avgiftskalkyl varje år med specifikation av vilka produkter kunden önskar använda det året. Inga kontrakt att skriva under, inga fasta perioder.
Programlicens Akademisk prenumeration. Akademisk prenumeration. Löpande eller prenumeration.
Tillhörande dokument SLA-programguide ( 26 Oct 10)
SLA-grundkontrakt
SLA-avgiftskalkyl per år
ALA-programguide ( 26 Oct 10)
ALA-grundkontrakt
ALA-avgiftskalkyl per år
VLA-programguide ( 21 Apr 15)
VLA-kontrakt

Faktablad om underhåll ( 9 Oct 12)

VLA-tjänstguide (26 Mar 10)

Ideellt arbete

Möjliga köpprogram: VLA (Volume License Agreement).

  VLA för icke vinstdrivande organisationer
Passar för Icke vinstdrivande organisationer i alla storlekar som kvalificerar sig, och som vill ha en enkel transaktionsbaserad process med möjlighet att köpa licenser från en stor mängd återförsäljare.
Fördelar Särskilda rabatter för icke vinstdrivande organisationer, enkelt program att använda och förstå. Inga köpkrav eller minimiköpkrav. Ingen underskrift av kontrakt krävs.
Köp genom Välj vilken Novell-återförsäljare du vill.
Rabatter Programrabatter erbjuds via Novell-återförsäljare, som bestämmer VLA-kundpriset. Transaktionsbaserade mängdrabatter kan tillämpas på individuella beställningar när en viss licensmängdgräns passeras.
Beräkningsalternativ Baserat på slutanvändaravtal (EULA) och listor med kvalificerade produkter.
Underhåll Köpkrav på 1 års underhåll med varje ny produktlicens. Underhåll omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioritet (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support.
Minsta köp Köpkrav på 1 års underhåll med varje ny produktlicens. Underhåll omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioritet (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support.
Kontrakt och villkor Inga kontrakt att skriva under, inga fasta perioder.
Programlicens Löpande eller prenumeration.
Tillhörande dokument VLA-programguide ( 21 Apr 15)
VLA-kontrakt
Kvalificeringsformulär för icke vinstdrivande organisationer ( 22 Jun 09)

Faktablad om underhåll ( 9 Oct 12)

VLA-tjänstguide (26 Mar 10)

Offentlig förvaltning

Möjliga köpprogram: VLA (Volume License Agreement).

  VLA för myndigheter
Passar för Myndighetsorganisationer i alla storlekar som kvalificerar sig, och som vill ha en enkel transaktionsbaserad process med möjlighet att köpa licenser från en stor mängd återförsäljare.
Fördelar Särskilda myndighetsrabatter, enkelt program att använda och förstå. Inga köpkrav eller minimiköpkrav. Ingen underskrift av kontrakt krävs.
Köp genom Välj vilken Novell-återförsäljare du vill.
Rabatter Programrabatter erbjuds via Novell-återförsäljare, som bestämmer VLA-kundpriset. Transaktionsbaserade mängdrabatter kan tillämpas på individuella beställningar när en viss licensmängdgräns passeras.
Beräkningsalternativ Baserat på slutanvändaravtal (EULA) och listor med kvalificerade produkter.
Underhåll Köpkrav på 1 års underhåll med varje ny produktlicens. Underhåll omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioritet (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support.
Minsta köp Köpkrav på 1 års underhåll med varje ny produktlicens. Underhåll omfattar korrigeringar, åtgärder, uppgradering till senaste produktversion. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioritet (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support.
Kontrakt och villkor Inga kontrakt att skriva under, inga fasta perioder.
Programlicens Löpande eller prenumeration.
Tillhörande dokument VLA-programguide ( 21 Apr 15)
VLA-kontrakt

Faktablad om underhåll ( 9 Oct 12)

VLA-tjänstguide (26 Mar 10)

Värdtjänster

Möjliga köpprogram: Erbjudandet för värdtjänster är tillgängligt som tilläggsalternativ under ett MLA (Master License Agreement) eller VLA (Volume License Agreement). Informationen nedan gäller det omarbetade programmet med värdtjänster som trädde i kraft den 3 december 2009.

Med de här programalternativen kan leverantörer av värdtjänster köra värdbaserade applikationer och tjänster med hjälp av en komplett uppsättning Novell-produkter (vissa undantag gäller). Kunder som vill delta och börja använda värdtjänster ska först fylla i Värdtjänsttillägg, och sedan beställa från Novells företagsprislista med artikelnummer från MLA- eller VLA-programprenumerationen. Inga löpande licensköp krävs. Prenumerationslicenser säljs endast tillsammans med ett års prioritetsunderhåll.

Obs! Novells värdpartners kan även kvalificera sig för att teckna ett värdtjänstavtal direkt med Novell. Det här avtalet skiljer sig från ett värdtjänsttillägg i det att det gör det möjligt för partners att följa programvaruanvändningen månad för månad och sedan betala Novell per kvartal för användningen. Kontakta en Novell-säljare om du vill veta mer.

  MLA-värdtjänster (tillägg) VLA-värdtjänster (tillägg)
Passar för Det här tilläggsalternativet är framtaget speciellt för Internetleverantörer, programtjänstleverantörer, Internetportaler och andra webbserverleverantörer som erbjuder värdtjänster och liknande tjänster. Det här tilläggsalternativet är framtaget speciellt för Internetleverantörer, programtjänstleverantörer, Internetportaler och andra webbserverleverantörer som erbjuder värdtjänster och liknande tjänster.
Fördelar Möjlighet att använda Novells programvara i värdsyfte. Större fördelar för användare samt större avkastning på värdtjänster. Möjlighet att använda Novells programvara i värdsyfte. Större fördelar för användare samt större avkastning på värdtjänster.
Köp genom Direkt från Novell eller genom en kvalificerad Novell-återförsäljare. Välj vilken Novell-återförsäljare du vill.
Rabatter Årliga utgifter ger kunder rätt till olika prisrabatter i MLA-programmets prisnivåer. Transaktionsbaserade mängdrabatter kan tillämpas på individuella beställningar när en viss licensmängdgräns passeras. Programrabatter erbjuds via Novell-återförsäljare, som bestämmer VLA-kundpriset. Transaktionsbaserade mängdrabatter kan tillämpas på individuella beställningar när en viss licensmängdgräns passeras.
Beräkningsalternativ Baserat på slutanvändaravtal (EULA) och listor med kvalificerade produkter. Baserat på slutanvändaravtal (EULA) och listor med kvalificerade produkter.
Underhåll Programprenumerationslicenser säljs endast tillsammans med ett års prioritetsunderhåll. Med prioritetsunderhåll får kunden uppgraderingar till senaste version och tillgång till Novells tekniska support dygnet runt, veckans alla dagar, samt utbildning. Programprenumerationslicenser säljs endast tillsammans med ett års prioritetsunderhåll. Med prioritetsunderhåll får kunden korrigeringar, åtgärder, uppgraderingar till senaste version och tillgång till Novells tekniska support dygnet runt, veckans alla dagar, samt utbildning.
Minsta köp 5 000 USD per år i bruttointäkt till Novell. 5 000 USD per år i bruttointäkt till Novell.
Kontrakt och villkor Utöver MLA-kontraktet måste kunden skriva på värdtjänsttillägg före beställning. Kunden måste skriva på värdtjänsttillägget före beställningen.
Programlicens Prenumeration. Prenumeration.
Tillhörande dokument MLA-programguide ( 25 Apr 13)
MLA-kontrakt
Värdtjänsttillägg ( 7 Dec 09)

Faktablad om underhåll ( 9 Oct 12)

MLA-tjänstguide (12 Mar 10)
VLA-programguide ( 21 Apr 15)
VLA-kontrakt
Värdtjänsttillägg ( 7 Dec 09)

Faktablad om underhåll ( 9 Oct 12)

VLA-tjänstguide (26 Mar 10)

Visa alla

Ge mig en offert!

Om du fyller i formuläret nedan blir du kontaktad av en Novell-representant som erbjuder din organisation bästa möjliga pris.

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

Sök partner
världskarta

© Micro Focus