Startsida för Novell

Alla licensprogram

  MLA (Master License Agreement) SLA (School License Agreement) ALA (Academic License Agreement) VLA (Volume License Agreement) VLA för undervisning MLA-värdtjänster (tillägg) VLA-värdtjänster (tillägg)
Passar för Stora multinationella organisationer som vill dra nytta av långsiktiga storskaliga inköp. Grundskole- och gymnasieinstitutioner som kvalificerar sig och som vill leasa licenser. Tillgodoser grundskole- och gymnasieinstitutioners varierande behov av att licensiera, implementera och underhålla sin programvara. Universitet och högskolor som kvalificerar sig och som vill leasa licenser. Tillgodoser högre utbildningsinstitutioners växande behov av att licensiera, implementera och underhålla sin programvara. Kunder av alla storlekar som vill ha en enkel transaktionsbaserad process och samtidigt kunna köpa licenser från en stor mängd återförsäljare. Grundskole- och gymnasieinstitutioner, universitet, högskolor och icke vinstdrivande universitetssjukhus som kvalificerar sig och som vill ha permanenta licenser. Det här tilläggsalternativet är framtaget speciellt för Internetleverantörer, programtjänstleverantörer, Internetportaler och andra webbserverleverantörer som erbjuder värdtjänster och liknande tjänster. Med det här alternativet får värdtjänstkunder den programvara och de tjänster de behöver för sina användare och för att öka intäkterna för sina värdtjänster. Det här tilläggsalternativet är framtaget speciellt för Internetleverantörer, programtjänstleverantörer, Internetportaler och andra webbserverleverantörer som erbjuder värdtjänster och liknande tjänster. Med det här alternativet får den här typen av kunder den programvara och de tjänster som de behöver för sina användare och för att öka intäkterna för sina värdtjänster.
Fördelar Ger fördelar vid inköp av stora volymer med höga rabattnivåer, ger prisskydd och gör det möjligt att köpa direkt från Novell. Förenklar budgetering genom årlig förnyelse. Enkelt kontrakt och årlig kalkyl, uppgraderingar ingår. Att leasa licenser ger lägre kostnader. SLA-kunder använder sig av den beräkningsmetod som passar bäst för deras organisation. Enkelt kontrakt och årlig kalkyl, uppgraderingar ingår. Att leasa licenser ger lägre kostnader. ALA-kunder använder sig av den beräkningsmetod som passar bäst för deras organisation. Enkelt att använda och förstå, inga köpkrav eller minimikvantiteter. Ingen underskrift av kontrakt krävs. Enkelt att använda och förstå, inga köpkrav eller minimikvantiteter. Ingen underskrift av kontrakt krävs. Med möjlighet att enbart köpa underhåll och därmed dra ned på kostnaderna. Inget krav på köp av licens. Med möjlighet att enbart köpa underhåll och därmed dra ned på kostnaderna. Inget krav på köp av licens.
Köp genom Köp direkt från Novell eller genom en kvalificerad Novell-återförsäljare. Köp direkt från Novell eller genom en kvalificerad Novell-återförsäljare. Köp direkt från Novell eller genom en kvalificerad Novell-återförsäljare. Välj vilken Novell-återförsäljare du vill. Välj vilken Novell-återförsäljare du vill. Köp direkt från Novell eller genom en kvalificerad Novell-återförsäljare. Välj vilken Novell-återförsäljare du vill.
Rabatter Beroende på antalet köpta licenser är MLA-kunder berättigade till olika prisrabatter. Inga. Beroende på antalet köpta licenser är ALA-kunder berättigade till olika prisrabatter. Rabatten kan variera beroende på köpet. Novell-återförsäljaren sätter det slutgiltiga priset. Rabatten kan variera beroende på köpet. Novell-återförsäljaren sätter det slutgiltiga priset. Beroende på antalet köpta licenser är MLA-kunder berättigade till olika prisrabatter. Rabatten kan variera beroende på köpet. Novell-återförsäljaren sätter det slutgiltiga priset.
Beräkningsalternativ Baserat på slutanvändaravtalet (EULA) och vem som har tillgång till produkten. Registrerade studenter eller antalet datorer. FTE-tal eller antalet datorer. Baserat på slutanvändaravtalet (EULA) och vem som har tillgång till produkten. Baserat på slutanvändaravtalet (EULA) och vem som har tillgång till produkten. Baserat på slutanvändaravtalet (EULA) och vem som har tillgång till produkten. Baserat på slutanvändaravtalet (EULA) och vem som har tillgång till produkten.
Underhåll Underhåll krävs för alla produktlicenser. Uppgradering till senaste produktversion samt Novells tekniska support och utbildning ingår. I SLA-programmen ingår automatiskt uppgradering till senaste produktversion. Ytterligare support finns och säljs separat. I ALA-programmen ingår automatiskt uppgradering till senaste produktversion. Ytterligare support finns och säljs separat. Underhåll är valfritt på basis från produkt till produkt. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioriterad (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support. Underhåll är valfritt på basis från produkt till produkt. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioriterad (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support. För värdprodukter krävs endast underhåll. Med underhåll får kunden uppgraderingar till senaste version samt tillgång till Novells tekniska support och utbildning. För värdprodukter krävs endast underhåll. Med underhåll får kunden uppgraderingar till senaste version samt tillgång till Novells tekniska support och utbildning. Välj antingen Standard (12 timmar om dagen, fem dagar i veckan) eller Prioriterad (dygnet runt, alla dagar i veckan) för support.
Köpkrav USD 1 miljon per räkenskapsår till Novell. Dotterbolag som går med i ett redan befintligt kontrakt betalar USD 5 000 per räkenskapsår till Novell. SLA-kunder kan välja mellan färdiga värdepaket eller skapa egna produktpaket (om minst fyra produkter). USD 2 per registrerad student eller minst USD 30 per dator. ALA-kunder kan välja mellan färdiga värdepaket eller skapa egna produktpaket (om minst fyra produkter). Inga krav på minimiköpsumma. Inga. Inga. Ett minimiköp om USD 5 000 före rabatter krävs för att påbörja värdtjänstprogrammet. Ett minimiköp om USD 5 000 före rabatter krävs för att påbörja värdtjänstprogrammet.
Kontrakt och villkor Kontrakt ingås direkt med Novell och löper över en period på två år och kan förnyas. Grundkontrakt krävs. Förnybara ettåriga avtalsperioder. Komplett avgiftskalkyl varje år med specifikation av vilka produkter kunden önskar använda det året. Grundkontrakt krävs. Förnybara ettåriga avtalsperioder. Komplett avgiftskalkyl varje år med specifikation av vilka produkter kunden önskar använda det året. Inga kontrakt att skriva under, inga fasta perioder. Inga kontrakt att skriva under, inga fasta perioder. Utöver MLA-kontraktet måste kunden skriva på värdtjänsttillägg före beställning. Kunden måste skriva på värdtjänsttillägget före beställningen.
Ägarskap av programvara Permanenta licenser. Prenumeration. Prenumeration. Permanenta licenser. Permanent ägarskap. Prenumeration. Prenumeration.
Tillhörande dokument MLA-programguide
MLA-kontrakt
SLA-programguide
SLA-grundkontrakt
SLA-avgiftskalkyl per år
ALA-programguide
ALA-grundkontrakt
ALA-avgiftskalkyl per år
VLA-programguide
VLA-kontrakt
VLA-programguide
VLA-kontrakt
MLA-programguide
MLA-kontrakt
Värdtjänsttillägg
VLA-programguide
VLA-kontrakt
Värdtjänsttillägg

© Micro Focus