Startsida för Novell

Novells köpprogram

Programprenumerationslicenser

Nu kan Novell erbjuda programprenumerationslicenser för VLA- och MLA-avtalen till sina kunder över hela världen. De nya licenserna började gälla den 4 september 2009. Prenumerationslicenserna är ett alternativ till de flesta befintliga löpande licensavtalen (en del produkter är undantagna). De här licenserna gör det enklare för kunder att planera sin budget och ger lägre driftsättningskostnader. Standardrabattrena för VLA- och MLA-programmen gäller även vid beställning av prenumerationslicensen. Dessutom kan volymrabatterna för VLA- och MLA-programmen vara giltiga. Om du vill beställa väljer du helt enkelt artikelnumren för prenumerationslicenser i Novells företagsprislista.

Val mellan prenumeration eller löpande

VLA- och MLA-kunder kan nu välja mellan en prenumeration eller ett löpande avtal för licenser som tidigare bara kunde köpas som löpande avtal. Samtliga licenser för en produkt måste vara antingen prenumeration eller löpande. Kunder som redan har köpt löpande licenser för en viss produkt fortsätter att köpa löpande licenser när de lägger till ytterligare licenser.

Inga rättigheter eller krediter för löpande licenser sparas vid ett köp av prenumerationslicenser. Om en kund väljer att flytta från prenumerationslicenser till löpande licenser måste kunden betala hela avgiften för löpande licenser. Användarrättigheterna till prenumerationslicensen går ut vid slutet av den avtalade prenumerationstiden om prenumerationen inte förnyas.

Det här gäller inte och ändrar inte villkoren för Novell-produkter som köps med endast underhåll, exempelvis SUSE Linux Enterprise-produktsortimentet. Novellprodukter som inte kräver förbetalda licensavgifter fortsätter att erbjudas som "endast underhåll".

Prenumerationslicens + prioritetsunderhåll

Prenumerationslicenser säljs endast tillsammans med ett års prioritetsunderhåll. Om kunden vill köpa flera års prenumerationer i förskott kan motsvarande antal 1-åriga artikelnummer som önskas läggas till.

Tillgängligt för

  • MLA (Master License Agreement)
  • VLA (Volume License Agreement)
  • VLA för undervisning
  • VLA för myndigheter
  • VLA för icke vinstdrivande organisationer

© Micro Focus