Analysera risker

Den här genomgången ger dig en överblick över den unika motorn för riskanalys och funktionen för loggning av tangenttryckningar i Novell Privileged User Manager.