Är du redo för nästa granskning?

Många av systemadministratörerna i ett företag behöver rotbehörighet för att kunna utföra en mängd olika åtgärder på Linux-/Unix-servrar. Företaget måste kunna tillhandahålla en detaljerad granskningslogg för aktiviteter på rotkontot på individuell användarnivå, för att kunna leva upp till regelverk som Sarbanes-Oxley. Den bristande redogörelsen för förloppet flaggas allt oftare i granskningar. Om du ska kunna bevisa efterlevnad behöver du en lösning som skyddar dina superanvändares behörigheter och som loggar varje enskild tangenttryckning.