De bästa metoderna för att migrera från Solaris till SUSE Linux Enterprise Server

Att migrera uppdragskritiska arbetsbelastningar från en programvaruplattform till en annan är inget som görs i en handvändning. Om flytten ska blir smidig krävs noggrann planering för att undvika driftavbrott och stopp i verksamheten. I den här webbsändningen möter du Novells tekniska experter och får ta del av de bästa metoderna för att migrera från Solaris till SUSE Linux Enterprise Server.