Video om positiva erfarenheter: Casio

Med hjälp av Xens öppna virtualiseringsteknik som är integrerad i SUSE Linux Enterprise Server, räknar CASIO med att kunna minska kostnaderna avsevärt för att konsolidera sina många Windows-servrar.