Region Midtjylland

Det danska administrationsområdet Region Midtjylland använder Identity Manager till att förbättra säkerheten och granskningsbarheten, och minskar därmed kostnaderna för identitets- och säkerhetshanteringen för sina 33 000 anställda.