Fastställa riskkriterier

Den här genomgången visar hur lätt du lägger till nya riskkriterier med hjälp av administratörsgränssnittet i Novell Privileged User Manager.