Startsida för Novell

Fastställa riskkriterier

Novell Mediagalleri

Ljus Switch

Det här materialet kräver Adobe Flash version 9.0.115.0 eller senare. Om du inte kan se det här meddelandet har du antingen inte Adobe Flash på din dator, eller också är din version äldre än den som krävs. Du kan hämta den senaste versionen här:http://get.adobe.com/flashplayer

Betygsätt det här

Den här genomgången visar hur lätt du lägger till nya riskkriterier med hjälp av administratörsgränssnittet i Novell Privileged User Manager.

Relaterat material

© 2015 Micro Focus