Utöka identitetshanteringens affärsvärde med roller och åtkomststyrning

Lyssna på Ross Chevalier, teknikchef på Novell och Amit Saha, ansvarig för företagssäkerhet och riskhantering på Infosys, när de presenterar hur Novell Access Governance Suite kan öka värdet på kundernas investeringar i sina identitetshanteringssystem. Ta reda på hur Novell Access Governance Suite kan samverka med ditt identitetshanteringssystem för att "rensa" användarrättigheter och roller inom företaget, hur Novell Access Governance Suite arbetar med företagsroller för användaråtkomst och antingen kan hjälpa dig att skapa ett rollbaserat åtkomstsystem eller framhäva de affärsroller som du redan har, samt hur Novell Access Governance Suite lyfter fram din organisations lösningar för identitets- och användarhantering från Novell. Del 3 av 3.