Startsida för Novell

Filtrera data

Novell Mediagalleri

Ljus Switch

Det här materialet kräver Adobe Flash version 9.0.115.0 eller senare. Om du inte kan se det här meddelandet har du antingen inte Adobe Flash på din dator, eller också är din version äldre än den som krävs. Du kan hämta den senaste versionen här:http://get.adobe.com/flashplayer

Betygsätt det här

Den här genomgången demonstrerar datafiltreringsverktyget i Novell Privileged User Manager med vilket administratörer kan välja att endast visa högriskhändelser som har inträffat inom en viss tidsperiod.

Relaterat material

© 2015 Micro Focus