Filtrera data

Den här genomgången demonstrerar datafiltreringsverktyget i Novell Privileged User Manager med vilket administratörer kan välja att endast visa högriskhändelser som har inträffat inom en viss tidsperiod.