Få allt att samverka – 10 minuters webbsändning, Datormoln: mer än en trend

James Staten som är huvudanalytiker hos Forrester Research och Ron Hovsepian som är högste chef och VD för Novell diskuterar hur företag hanterar molntjänster och den inverkan de har på ekonomi och tjänster.