Med ZENworks Application Virtualization gör du driftsättningen av applikationer enklare redan idag

Ta kontroll över driftsättningskostnaderna, förebygg konflikter, säkra datorerna och befria IT-personalen.