Startsida för Novell

Utforma och testa nya regler

Novell Mediagalleri

Ljus Switch

Det här materialet kräver Adobe Flash version 9.0.115.0 eller senare. Om du inte kan se det här meddelandet har du antingen inte Adobe Flash på din dator, eller också är din version äldre än den som krävs. Du kan hämta den senaste versionen här:http://get.adobe.com/flashplayer

Betygsätt det här

Den här genomgången ger dig en överblick över testpaketverktyget i Novell Privileged User Manager med vilket administratörer kan utforma och testa nya regelkombinationer innan de tillämpas i produktionsmiljön.

Relaterat material

© Micro Focus