PlateSpin Forge: hur du testar verksamhetens nödåterställningsplan

Den här demonstrationen tar upp hur du kan testa nödåterställningsplanen med PlateSpin® Forge.