Introduktionsdemo till PlateSpin

Visa en demonstration av hur en fysisk server konverteras till en virtuell dator (P2V) med hjälp av PlateSpin® Migrate.