PlateSpin Orchestrate – introduktion till VM-klient

I den här videon visas hur du loggar in på en VM-klient och hos den godkännande värden. Här beskrivs den identifierade värden och vi ger även mer detaljer om varje värd.