PlateSpin Orchestrate – datalager, mallar och kloner

Den här videon visar hur du skapar ett delat datalager, flyttar virtuella datorer till datalagret, kör virtuella datorer på datalagret och hur du migrerar en aktiv virtuell dator. Dessutom beskrivs hur du skapar mallar och klonade mallar.