PlateSpin Orchestrate – VM-hanteringsuppgifter

I den här videon visas livscykelhanteringen för virtuella maskiner, drift och händelseloggning. Dessutom beskriver den hur du startar, stoppar och pausar virtuella maskiner och hur befintliga virtuella maskiner kan ändras.