PlateSpin Recon och Migrate: hur du migrerar kritiska arbetsbelastningar

Den här demonstrationen tar upp hur du kan använda dig av PlateSpin®-lösningar vid förberedelse och migrering av kritiska arbetsbelastningar.