Rundtur i Service-Driven Data Center™

Den här videoserien innehåller användbar information om trender och lösningar som hjälper dig att utveckla ditt datacenter på ett kostnadseffektivt sätt. Du får reda på hur du skapar, hanterar och mäter ditt datacenter med hjälp av de senaste lösningarna från Novell, HP, Intel m.fl.