Hantering av virtuella kapaciteter och bättre resursutnyttjande

I den här demonstrationen av PlateSpin® Recon får du lära dig hur du använder rapporteringsverktyget och dess funktioner för att hantera kapaciteter i virtualiseringsmiljön på ett bättre sätt.