Startsida för Novell

Press

Pressmeddelanden

pressbild

Novell släpper branschens första programprodukt för logghantering

Med Novell Sentinel Log Manager 1.1 blir det enklare att se till att regelverk efterlevs och att höja säkerheten. Det beror på att driftsättningen är smidigare och att det blir lättare att få god insyn i processerna, inom allt från insamling av data till funktioner för sökning och rapporter

WALTHAM, Mass, USA,
29 juni 2010

Idag tillkännagav Novell lanseringen av Sentinel Log Manager 1.1, som är den första logghanteringslösningen som finns tillgänglig som programprodukt. Novell® Sentinel™ Log Manager är en viktig del i Novells utbud av produkter för säkerhetshantering och gör det enklare för organisationer att efterleva regelverk och höja säkerheten. Produkten är byggd med SUSE® Studio™, som är Novells webbaserade lösning för produktbygge. Med Sentinel Log Manager kan kunderna minska kostnaderna och komplexiteten vid driftsättning av produkter i dagens utspridda och virtualiserade IT-miljöer.

Det har blivit allt viktigare för företagen att hantera risker och se till att regelverk efterlevs i och med att nya affärsmodeller utvecklats och de traditionella målen förändrats. Kunderna vill ha fungerande lösningar, men de vill inte ha kostnaderna och den ökade arbetsbördan som kommer med att byta ut den befintliga infrastrukturen. Genom att driftsätta Novell Sentinel Log Manager som programprodukt kan kunderna komma igång på bara minuter och tack vare funktionerna för automatisk uppdatering slipper de tidskrävande underhållsprocesser. I Sentinel Log Manager 1.1 får du ett kostnadseffektivt, skalbart logghanteringsverktyg med multi-tenant-funktioner som gör det enklare att få insyn i det som händer i IT-infrastrukturen. Det ger bättre säkerhet och gör det lättare att efterleva regelverken.

"Programprodukter är nästa steg i utvecklingen av programvaruleveranserna. De gör det möjligt att koppla loss programvaran från maskinvaran och anpassa driftsättningen och hanteringen", säger Charles Kolodgy som är ansvarig för research vid IDC. "Företagen behöver kunna driftsätta säkerhetsprogram på ett flexibelt sätt för att klara dagens hotbild. Med den här utformningen kan de dra nytta av den allt mer virtualiserade infrastrukturen i datacentren samt driftsätta i molnet för att se till att säkerhetsinformation och händelsehantering nyttjas på bästa möjliga sätt."

Novell Sentinel Log Manager 1.1 är den senaste i raden produkter som Novell släpper på marknaden för intelligent hantering av arbetsbelastningar. Bland förbättringarna märks funktioner för distribuerad sökning. De förenklar utvärdering av händelsedata genom att kunderna kan söka bland händelser från flera servrar på och utanför området och därmed klara hanteringen av efterlevnad och analyser. Med hjälp av hundratals förkonfigurerade mallar kan kunderna snabbt och enkelt skapa rapporter för att bevisa att regelverken efterlevs. Med Novell Sentinel Log Manager går det även att använda icke tillverkarbegränsad lagringsteknik. På så sätt kan kunderna uppnå oöverträffat dataskydd och större flexibilitet, och därmed även lägre kostnader och komplexitet.

"Logghantering som programprodukt är ett helt nytt tillvägagångssätt som innebär att våra kunder omedelbart kan dra nytta av logghanteringslösningen", säger Prasad Jayaraman som är VD för Qubera Solutions. "Med Sentinel Log Manager 1.1 får de funktionerna de behöver på bara minuter och inga dyra tillverkarbegränsade maskinvaruprodukter behövs. Dessutom kan våra kunder optimera sina investeringar i virtuell infrastruktur."

Novell Sentinel Log Manager integreras lätt med Novell Sentinel och Novell Identity Management-sviten och gör det enkelt att hantera händelser och information på ett identitetsbaserat sätt. Eftersom du övervakar och avhjälper händelser i realtid kan kunderna korrelera identiteter, system och data och tillhandahålla en central vy över det som händer i verksamheten. Därmed kan organisationerna se till att säkerhets- och åtkomstrelaterade policyer genomdrivs fortlöpande, så att det blir lätt att hantera risker och bevisa att regelverk efterlevs.

"Novell Sentinel Log Manager, som drivs med SUSE Linux Enterprise, är ett kostnadseffektivt och robust logghanteringsverktyg för företag. Det hjälper kunderna att snabbt och effektivt anpassa systemen så att säkerheten hålls uppe och regelverken efterlevs", säger Jim Ebzery som är chef och ansvarig för Security-delen inom Management and Operating Platforms hos Novell. "Med Sentinel Log Manager ser vi än en gång hur Novell jobbar mot att ta ledningen inom den snabbt växande marknaden för intelligent hantering av arbetsbelastningar. Kunderna letar efter lösningar där operativsystem, mellanprogram och program integreras i en enhet som klarar allvarliga problem i verksamheten. Logghantering är en av de viktigaste frågorna för informationssäkerhetschefer idag och med den här nya produkten får de en lättinstallerad och lätthanterad lösning som hjälper dem att klara utmaningarna."

Tillgänglighet
Sentinel Log Manager 1.1 är tillgänglig som programprodukt som drivs med SUSE Linux Enterprise 11. I Novell SLM (Sentinel Log Manager) ingår en prenumeration på SUSE Linux Enterprise utan extra kostnad, samt uppdatering av SLM-programvaran. Mer information finns på http://www.novell.com/products/sentinel-log-manager/.

SUSE Linux Enterprise är Novells prisbelönta Linux-distribution för företag. SUSE Studio är en viktig teknisk komponent i SUSE Appliance Program. Det ett omfattande affärs- och teknikprogram för företag som hjälper oberoende programvaruleverantörer att skapa produkter, minska kostnaderna för utveckling och support och utöka produkter till molnet.

Programprodukter är förkonfigurerade kombinationer av program, mellanprogram och operativsystem som är integrerade i en enda avbildning och som är speciellt anpassade för att köras på standardplattformar. Du hittar mer information om SUSE Appliance Program på http://www.novell.com/appliance.

Om Novell

Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL), är en av ledarna inom Intelligent Workload Management och hjälper organisationer att på ett säkert sätt tillhandahålla och hantera datortjänster över fysiska, virtuella och molnbaserade miljöer. Vi hjälper våra kunder att sänka kostnaderna och minska komplexiteten och riskerna i sina IT-system med våra lösningar inom områdena identitet och säkerhet, systemhantering, samarbete och Linux-baserade verksamhetsplattformar. Tack vare våra infrastrukturprogram och vårt ekosystem av samarbeten kan Novell integrera IT-miljöer så att personal och teknik kan samverka. Mer information finns på www.novell.com.

Novell och SUSE är registrerade varumärken och Sentinel och SUSE Studio är varumärken som tillhör Novell, Inc. i USA och andra länder. *Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.

Presskontakt

Amie Johnson
Identity and Security Management
Telefon: (801) 861-2893
E-post: amie@novell.com

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus