Startsida för Novell

Press

Pressmeddelande

pressbild

Novell Open Enterprise Server 11 – lägre kostnader och högre produktivitet

Tillförlitliga nätverks-, fil- och skrivartjänster för företag med senaste SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Provo, UT.
13 december 2011

Novell släppte idag Novell® Open Enterprise Server 11. Versionen bygger på SUSE® Linux Enterprise Server 11 SP1 och ger större flexibilitet och valmöjlighet. Hanteringen av fil- och skrivarnätverk effektiviseras och kunderna kan använda befintliga investeringar till att sänka kostnaderna och öka slutanvändarnas produktivitet.

Novell Open Enterprise Server är ett SUSE Linux-baserat operativsystem för arbetsgrupper med fil- och utskriftstjänster i företagsklass. Tjänsterna är enkla att distribuera och hantera och fyller med branschledande kompatibilitet, tillförlitlighet och skalbarhet behov i informationsintensiva arbetsmiljöer. Med den senaste versionen av SUSE Linux Enterprise 11 SP1 kan kunderna välja ur ett stort utbud av supportalternativ, drivrutinsverktyg och moduler samt över 8 500 SUSE Linux Enterprise Server 11-certifierade program. Kunder får dessutom fler distributionsalternativ via SUSE Studio. De kan skapa och distribuera programproduktbaserade tjänster i sin Novell Open Enterprise Server-miljö med hjälp av Novells SUSE Studio-mallar.

IDC skrev nyligen i ett teknikfokus: "Genom att distribuera Open Enterprise Server på en Linux-standardkärna som är enhetlig med SUSE Linux Enterprise Server-produkter får du bättre standardisering, vilket är ett sätt att sänka driftskostnaderna för distribution av operativsystem."

Lanseringen av Novell Open Enterprise Server 11 är ett exempel på Novells nysatsning på kärnlösningar och engagemang för produktutveckling och kundbehov.

"Det första våra Open Enterprise Server-kunder frågar efter är möjligheten att använda sig av flexibiliteten och valmöjligheterna i SUSE Linux Enterprise 11 SP1. Nu kan kunderna få ut mesta möjliga av sin befintliga IT-infrastruktur, samtidigt som kostnaderna sänks och administrationstiden minskar" berättar Eric Varness, som är Vice President för produkthantering och marknadsföring hos Novell. "Det här är den första i en serie produktlanseringar som befäster Novells ambition att leverera tillförlitliga, kostnadseffektiva och produktivitetsökande lösningar."

Andra fördelar med Novell Open Enterprise Server 11 är:

  • Klientsupport för olika plattformar – Inbyggd funktionalitet för Mac* AFP-protokoll gör detta till den mest fullständiga och avancerade plattformsoberoende servern för blandade Windows*-, Linux*- och Mac-klienter. Resultatet blir bättre kompatibilitet och ökade valmöjligheter.
  • Centraliserad serverdistribution – Innovativa funktioner som gör att IT-administratörer kan hantera serveruppgraderingar från en enda plats och på så sätt göra avsevärda tids- och resursvinster.
  • Dynamic Storage Technology – Dataskiktningsfunktionaliteten innebär att IT-administratörer kan använda automatiserade kontroller för att flytta och lagra data. Det blir enklare och mer kostnadseffektivt att uppfylla efterlevnadskraven.
  • Microsoft* Active Directory-autentisering – Innehåller funktioner för företagsprogram så att Microsoft Active Directory-baserade tillämpningar kan autentisera direkt från Novell eDirectory. Håller nere antalet servrar och administrationskomplexiteten.

 

Tillgänglighet
Novell Open Enterprise Server 11 finns ute nu. Mer information om priser och tillgänglighet hittar du på webbsidan för Novell Open Enterprise Server.

Om Novell
Novell, Inc. anser att kunderna ska ha valmöjlighet och kontroll över sina IT-system. Novell är ett ledande globalt programvaruföretag som erbjuder lösningar som gör arbetsmiljön mer produktiv, säkrare och mer hanterbar för företag. Novell hjälper tusentals organisationer runt om i världen med lösningar för samarbete, hantering av arbetsstationer samt fil- och nätverksteknik. Dessa lösningar förbättrar slutanvändarens produktivitet direkt eller på serversidan. Med lösningar som exempelvis Novell GroupWise, Novell ZENworks och Novell Open Enterprise Server kan företag nå nya produktivitetsnivåer samtidigt som kostnader, komplexitet och risker hålls på ett minimum. Mer information finns på www.novell.com.

Copyright (C) Novell, Inc. Med ensamrätt. Novell, Novell-logotypen, N-logotypen och SUSE är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. i USA och andra länder. * Alla tredjepartsvarumärken tillhör respektive ägare.

Teknikfokus från IDC, sponsrat av Novell, "The Convergence of Open Enterprise Server: NetWare Services Become Linux Services", maj 2011 http://idcdocserv.com/1199

Presskontakt

Amie Johnson
Novell, Inc.
Telefon: (801) 861-2893
E-post: amie@novell.com

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus