Startsida för Novell

Press

Pressmeddelande

pressbild

Novell presenterar molnkompatibilitet för nätverksbaserad lagring

Nya Novell Dynamic File Services underlättar hanteringen av ostrukturerade data

Provo, Utah.
23 oktober 2012

Novell® presenterar idag Novell Dynamic File Services, som gör det möjligt att hantera data automatiskt och dynamiskt ända ned till den individuella filnivån. Det nya systemet innehåller också funktioner för att arkivera data till molnlagringstjänster som Amazon S3, Box, CloudMe och Dropbox.   Nyheten understryker Novells ledande ställning på marknaden för avancerade verktyg för filåtkomst, administration och utskrifter.

”Novell Dynamic File Services är ett svar på det växande behovet av verktyg för att hantera de enorma mängder ostrukturerade data som produceras i dagens organisationer”, säger Eric Varness, Vice President för produkthantering och marknadsföring på Novell. ”Många företag bygger fortfarande sin verksamhet kring lagrade filer och med Novells lösningar går det att styra vad som ska hända med filerna med utgångspunkt från organisationens egna kriterier. Novell Dynamic File Services kompletterar de befintliga infrastrukturerna genom att hjälpa IT-ansvariga att utnyttja organisationens högpresterande lagringssystem samtidigt som användarnas produktivitet upprätthålls.”

Den ständiga datatillväxten är svår att hantera. Den stora utmaningen är att behålla greppet över behoven av nytt lagringsutrymme utan att det drabbar användarnas produktivitet. Novell Dynamic File Services ger optimal användning av den befintliga maskinvaran och löser problemet genom att se till att lagringsutrymmet utnyttjas maximalt utan att det påverkar användarnas arbetssätt negativt.

Novell Dynamic File Services bidrar även till regelefterlevnaden eftersom kontrollen över ostrukturerade data bibehålls via individuella och detaljerade tilldelningar. Den fristående programvaran körs i bakgrunden på servrar som är virtuellt osynliga för användarna, och där filerna hanteras utan att arbetsflödet störs.

Det här är några av de viktigaste funktionerna i Novell Dynamic File Services:

  • Arkivering i molnet: Data kan arkiveras till Amazon S3, Box, CloudMe eller Dropbox med hjälp av en intelligent policymotor som kan identifiera ostrukturerade data (filer och mappar) på värdresurser i Microsoft-nätverk. Data kan identifieras på många olika lagringsplattformar från tillverkare som Dell, EMC, HP och NetApp.
  • Dataskiktning som ger effektivare lagring: Genom att använda Dynamic File Services går det att definiera en policy som innebär att affärskritiska data lagras på de säkraste platserna medan mindre viktiga data flyttas till en annan förinställd sökväg. Smartare dataskiktning är ett sätt att spara pengar.
  • Webbaserad kontroll av kvarhållningsregler:  Administratörer kan kasta eller behålla filer i arkivet med utgångspunkt från organisationens behov av regelefterlevnad. Alla åtgärder är spårbara och kan övervakas.
  • Händelsebaserade påminnelser: Administratörer kan schemalägga och skicka aviseringar via Twitter eller e-post för att följa upp kvarhållningsregler för data som arkiverats i molnet. Administratörer kan ställa in händelsebaserade påminnelser till ansvariga om att kontrollera, återställa eller ta bort överflödiga data via webbgränssnittet.

Tillgänglighet

Novell Dynamic File Services finns att köpa nu. MSRP-licensen kostar 15 dollar per användare. Du kan också köpa hela Novell File Management Suite (Novell Storage Manager, Novell Dynamic File Services och Novell File Reporter) för USD 38 per användare. Gå till http://www.novell.com/products/dynamic-file-services/ eller kontakta din Novell-representant om du vill ha mer information.

Om Novell

Novell, Inc. anser att kunderna ska ha valmöjligheter och kontroll över sina IT-system. Novell är ett ledande globalt programvaruföretag som erbjuder lösningar som gör folk mer produktiva samtidigt som de gör arbetsmiljön säkrare och mer hanterbar. Novell hjälper tusentals organisationer runt om i världen med lösningar för samarbete, hantering av arbetsstationer samt fil- och nätverksteknik. Dessa lösningar förbättrar slutanvändarens produktivitet direkt eller på serversidan. Med lösningar som Novell GroupWise, Novell ZENworks och Novell Open Enterprise Server fokuserar Novell på dagens mobila och sociala värld med många olika plattformar för att hjälpa företag vara fortsatt konkurrenskraftiga, minimera kostnaderna och få ut mer av den programvara de redan har. Mer information finns på www.novell.com.

Presskontakt

Bret Fitzgerald
Novell, Inc
Telefon: 801-861-5635
E-post: bfitzgerald@novell.com

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus