Startsida för Novell

Novell BorderManager

Jämför

Funktion Novell BorderManager 3.7 Novell BorderManager 3.8 Novell BorderManager 3.9
Allmänt
NetWare-versioner som kan användas JA JA JA
Global tillgång till stark kryptering Nej JA JA
FIPS 140-validerad krypteringsmotor JA JA JA
Plan för migrering till Novell Access Manager Nej Nej JA
Brandvägg
IPX-paketfiltrering JA JA JA
IP-paketfiltrering JA JA JA
Stateful Inspection JA JA JA
NAT (Network Address Translation) JA JA JA
IPX/IP-gateway JA JA Nej
Webbläsarbaserad administration Nej JA JA
ICSA Labs-certifiering Nej JA Väntande
VPN-nätverk
Plats-till-plats (Autentisering med certifikat) JA JA JA
Plats-till-plats (Autentisering med i förväg delad nyckel) Nej Nej JA
Klient-till-plats JA JA JA
Funktioner för protokoll JA JA JA
NAT Traversal Delvis JA JA
IP-konfigurationskontroll av klient Nej JA JA
LDAP-autentisering Nej JA JA
Kompatibilitet med tredjepartslösningar Nej JA JA
Identitetsbaserad åtkomstkontroll Nej JA JA
Självbetjäning för lösenord på klient Nej JA JA
Webbläsarbaserad administration och övervakning Nej JA JA
Integrerad klientbrandvägg Nej JA Nej
VPN-klient för Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) Nej Nej JA
ICSA Labs-certifiering Nej JA Väntande
Proxy och cache
FastCache JA JA JA
Webbläsarbaserad administration och övervakning Nej Nej JA
Programproxy (webb, FTP, e-post, DNS) JA JA JA
Programproxy (nyheter) Nej JA Nej
Schemalagd hämtning Nej JA Nej
Real Audio-/RTSP-proxy JA JA JA
Acceleratorer (omvänd proxy webb, FTP) JA JA JA
Transparent proxy (webb, telnet) JA JA JA
Aktiv FTP-funktioner Nej Nej JA
Cachning JA JA JA
E-postproxy som hanterar flera domäner och Multi-MX Nej JA JA
E-postproxy med CVP-funktioner JA JA JA
Blockering av virusbegäran JA JA JA
SOCKS-gateway JA JA JA
En enda inloggning med Client32 (Client Trust) för Windows JA JA JA
En enda inloggning med Client32 (Client Trust) för Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) Nej Nej JA
Citrix-funktioner JA JA JA
Guide för cachevolym Nej JA JA
Loggningsmotorer JA JA JA
Partnerstöd för URL-blockering JA JA JA
Stöd för URL-blockering med 128 kategorier Nej Nej JA
Autentiseringstjänster
Novell Modular Authentication Service Nej JA JA
RADIUS-server JA JA Nej
Autentiseringsmetoder JA JA JA
Autentiseringsmetoder för Linux VPN-klient Nej Nej JA
Andra funktioner
Novell Client Firewall (personlig brandvägg) i Windows JA JA Nej
NWAdmin-funktioner JA JA Nej
Tjänstekonfiguration vid installation JA JA JA
Verktyg för licensefterlevnad Nej JA JA
Konfigurationslagringsverktyg JA JA JA
Craig Johnsons "A Beginner Guide to BorderManager 3.x" JA JA JA

Integrerad klientbrandvägg: Novell BorderManager innehöll Novell Client Firewall i version 3.8 för att ge utökade funktioner för slutpunktssäkerhet på Windows-plattformen. Den funktionen kommer inte att finnas med i version 3.9. Vi rekommenderar kunder som använder den brandväggen att gå över till Agnitums Outpost Firewall (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).

RADIUS-server: Novell avslutar sin aktiva utveckling av RADIUS-produkten. Vi rekommenderar befintliga RADIUS-kunder att gå över till FREE Radius (http://www.freeradius.org/).

Novell Client Firewall (personlig brandvägg) i Windows: Novell BorderManager innehöll Novell Client Firewall i version 3.8 för att ge utökade funktioner för slutpunktssäkerhet på Windows-plattformen. Den funktionen kommer inte att finnas med i version 3.9. Vi rekommenderar kunder som använder den brandväggen att gå över till Agnitums Outpost Firewall (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).

NWAdmin-funktioner: Proxytjänsternas övervakningsfunktioner har flyttats från NWAdmin till den webbaserade iManager-konsolen. Därmed kan du hantera dina tjänster på ett effektivare sätt och få bättre överblick över din gränsskyddssituation.


© Micro Focus