Startsida för Novell

Novell BorderManager

Enhetlig administration och övervakning


Klicka på bilden om du vill visa en större bild

Med Novell® BorderManager® blir säkerhetshantering varken slitsamt eller ett orosmoment. En av de mest uppenbara förbättringarna i BorderManager 3.9 är faktiskt det nya ramverket för enhetlig administration och övervakning. Du kan använda den här praktiska konsolen till att från en och samma plats konfigurera proxytjänster, distribuera konfigurationer till dina enheter samt uppdatera och övervaka dina VPN-tjänster. Det gör BorderManager till en av allt fler av Novells produkter och tjänster som har ett webbaserat gränssnitt för konfiguration, hantering och administration. Framöver innebär det också större effektivitet när du börjar använda Novells senaste lösningar för åtkomst-, identitets- och säkerhetshantering i din organisation.

Novell BorderManager 3.9 har också förbättrade möjligheter till proxyrapportering och centraliserad övervakning. Med hjälp av de här intuitiva verktygen kan du hantera dina BorderManager-tjänster mer effektivt, snabbt identifiera och korrigera gränssäkerhetsproblem och få en bättre överblick över din gränssäkerhetssituation.


© Micro Focus