Startsida för Novell

Novell Dynamic File Services

Novell Dynamic File Services

Effektiv fillagringshantering baserad på policyer som passar er verksamhet

Höjdpunkter

Lägg mindre pengar på lagringshantering
Lägg mindre pengar på lagringshantering

Med Novells lösning flyttar du automatiskt "förbrukade" filer från dyr primärlagring till billigare sekundärlagring genom att skapa policyer som styr förloppet. Eftersom du återanvänder maskinvaran ökar du avkastningen på investeringen.

Läs mer (PDF)

Enklare säkerhetskopiering
Enklare säkerhetskopiering

Minska den nattliga belastningen. Säkerhetskopieringen varje natt blir enklare att hantera om du flyttar mindre viktiga data till sekundärlagringsenheter.

Läs mer (PDF)

Ikonnamn
Funktioner i blandade miljöer

Med Novell Dynamic File Services kan kunder som använder Windows och Active Directory utöka den intelligenta filskiktningen till alla typer av miljöer.

Läs mer (PDF)

Ikonnamn
Skapa anpassade policyer som passar era regler

Öka den positiva inverkan på verksamheten genom att anpassa policyerna efter era regler och processer. Med Novells dynamiska lagringshantering använder du datum, filstorlek, typ och annan information till att ange lämpliga policyer.

Läs mer (PDF)

Se alla funktioner i Novell Dynamic File Services

Experter i branschen

IDC om Novells intelligenta fillagringshantering

I rapporten om hur Novell erbjuder ett nytt, intelligent sätt att hantera filbaserad information i organisationer går IDC igenom hur Novells teknik för lagringshantering och dynamisk lagring tillgodoser behoven av effektivare hantering av filbaserad lagring

Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

Gemenskap

Lär dig mer, interagera och dela med dig av dina idéer i File Management Suite-gemenskapen.
Möt kollegor och produktexperter och ta del av erfarenheter, svar och tips om hur Novell Dynamic File Services fungerar i praktiken.

Nyheter och aktiviteter

© 2015 Micro Focus