Startsida för Novell

  • Funktioner i Dynamic File Services

Funktioner i Novell Dynamic File Services

Alla filer är inte likadana. Så varför behandla dem som om de vore det?


Transparent och uppdelad lagring

Skapa ordning i kaoset

Med Novell Dynamic File Services anger du automatiska policyer för att identifiera oorganiserade filer och flytta dem till billigare lagringsenheter.


Slipp gamla data automatiskt

Slösa inte tid på inaktiva data

Med Novell Dynamic File Services flyttas gamla data automatiskt till billigare lagringsenheter, utifrån policyer som du sätter upp.

 

 

 

 


Skapa flexibla policyer

Bestäm hur det ska skötas genom att välja policyer

Med Novell Dynamic File Services kan du skapa policyer som grundar sig på när en fil senast öppnades eller ändrades, samt storleken, typen och katalogsökväg. Dessutom kan policyn köras schemalagt eller behovsbaserat.


Slipp störa användarna

Gör lagringsprocessen enkel för slutanvändarna

Den integrerade vyn över den primära och den sekundära lagringen i Novell Dynamic File Services underlättar för slutanvändarna.


Anpassa säkerhetskopieringsprocesserna

Ange separata policyer och tillvägagångssätt för säkerhetskopiering och återställning

Med Dynamic File Services kan du upprätthålla separata policyer och tillvägagångssätt för säkerhetskopiering och återställning för de olika fysiska lagringssystemen (till exempel det primära och det sekundära lagringssystemet).

© 2015 Micro Focus