Startsida för Novell

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer för Novell Dynamic File Services


Plattformar som kan användas

Windows-servrar

Du kan installera alla komponenter för Novell Dynamic File Services på Windows-servrar. Dynamic File Services kan användas med både 32-bitars- och 64-bitarsarkitekturer på följande Microsoft Windows Server-operativsystem med senaste Service Pack och uppdateringar:

 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 eller senare
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 eller senare
Windows-arbetsstationer

Du kan installera administrationskomponenten i Novell Dynamic File Service på en Windows-arbetsstation för administration av den Dynamic File Services-tjänst som körs på servrarna. Dynamic File Services kan användas med både 32-bitars- och 64-bitarsarkitekturer på följande Windows-klientoperativsystem med senaste Service Pack och uppdateringar:

 • Windows 7
 • Windows Vista Service Pack 1 eller senare
 • Windows XP Service Pack 3 eller senare

Enheter som kan användas

De lagringsenheter där du vill skapa Novell Dynamic File Services-paret måste vara anslutna till servern. Bland exemplen på enheter finns Fibre Channel, iSCSI och direktanslutna lagringsenheter (interna eller externa). Dynamic File Services kan inte användas för cd-skivor, dvd-skivor eller diskettenheter i ett par.

Det går bara att använda enheter som systemet uppfattar som inbyggda lagringsenheter. Därför fungerar inga flashenheter eller mappade enheter.

De enheter som används i ett Novell Dynamic File Services-par måste ha en statisk enhetsbokstav tilldelad, så att enhetsbokstaven alltid är densamma efter serveromstart. Om du planerar att byta enhetsbeteckning (eller ändra sökvägarna) måste du ta bort länken till sökvägarna genom att ta bort pardefinitionen, och sedan skapa ett nytt par med de nya målplatserna.


Filsystem som kan användas

Novell Dynamic File Services kan användas med NTFS-filsystem för primära och sekundära målplatser.


Programvarukrav

Följande programvara ska vara installerad och fungera före installationen av Novell Dynamic File Services:

 • Microsoft .NET 3.5 Service Pack 1:
  Om .NET inte redan finns installerat på datorn görs ett automatiskt försök av installationsguiden i Novell Dynamic File Services att installera Microsoft .NET 3.5 SP1. Internetanslutning krävs. Hämtningstiden varierar beroende på anslutningshastighet. För vissa plattformar krävs även en omstart. Om installationsguiden inte lyckas installera .NET stoppas installationen och ett installationsfel för .NET 3.5 SP1 rapporteras. Installera .NET manuellt och starta sedan installationsguiden för att installera Dynamic File Services.
 • Microsoft Nätverksdelning
 • Microsoft Händelseloggare

© 2015 Micro Focus