Startsida för Novell

Sök, styr och flytta

dina data med en fullständig filhanteringslösning

Varför ska jag välja Novell File Management Suite?

Kontrollera dina filer

Ta kontrollen över dina data.

File Reporter + Storage Manager + Dynamic File Services
Dina filer är viktiga. Implementera ett effektivt dataförlustskydd och en kraftfull datastyrning med en fullständig filhanteringslösning som utnyttjar ditt befintliga identitetshanteringssystem. Nu erbjuder vi Novell File Management Suite för Microsoft- eller Novell Open Enterprise Server-miljöer.


Novell File Reporter
Novell File Reporter

Skaffa kunskap innan du tar steget. Vi har utvecklat Novell File Reporter för rapportering över flera terabyte av data, så att du kan:

 • ta reda på vilka filer du lagrar på alla dina servrar
 • veta vem som har åtkomst till vilka filer
 • se hur användare fick åtkomst till filer
 • undersöka hur nätverkslagring används
Novell Storage Manager
Novell Storage Manager

Automatisera hela livscykeln för fillagring för användare och grupper genom implementering av datastyrning som gör att du kan:

 • Automatisera filhanteringsuppgifter
 • Enkelt flytta data mellan servrar
 • Upprätta och upprätthålla rollbaserad åtkomst
 • Utvidga identitetshanteringssystemets funktioner till filsystemet
Novell Dynamic File Services
Novell Dynamic File Services

Ha viktiga data nära till hands, lagra mindre viktiga data billigt och tillhandahåll alla data till de användare och granskare som behöver dem. Du kan även:

 • Betala mindre för lagring
 • Skapa policyer som reglerar verksamhetens lagringsregler
 • Arkivera data i molnet
 • Skikta data utan att avbryta användare

Resurser

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

Gemenskaper

Nyheter och aktiviteter

© Micro Focus