Startsida för Novell

Få en tillförlitlig bedömning av dina ostrukturerade data

Första steget när det gäller att få kontroll på din lagring

Som IDC sa: "Den snabbast växande datatypen är filen. Ostrukturerade filbaserade data växer allt snabbare, förbrukar allt mer utrymme och bevaras allt längre. Det här ställer nya krav på alla nivåer i lagringen, från den primära lagringen till dataskydd och arkivering."¹

IDC förutspår även att filbaserade data kommer dra ifrån blockbaserade data ännu snabbare under de kommande fyra åren.² Obs! Exempel på ostrukturerade data är ordbehandlingsdokument, presentationer, bildfiler, videofiler och avbildningar av virtuella maskiner.

Arbetet med att ta kontroll över lagringen börjar med att få en noggrann uppskattning av mängden ostrukturerade data. Novell File Reporter gör det här enklare för dig genom att erbjuda rapporter med följande uppgifter:

 • Filerna som lagras på nätverket för närvarande
 • Storleken hos de här filerna
 • Tillfället då filerna senast användes
 • Var dubbletter av de här filerna ligger
 • Volymerna med mest lagrade data
 • Volymer som nästan är fulla eller tomma
 • och mycket annat

När du har fått den här typen av information från Novell File Reporter kan du vidta åtgärder för att placera data i nätverket på ett mer effektivt sätt. Åtgärderna kan bl.a. vara följande:

 • Ta bort eller arkivera filer som inte behövs
 • Ta bort dubbletter av filer
 • Flytta filer som används ofta till den primära lagringen, och filer som används sällan till den sekundära lagringen
 • Var dubbletter av de här filerna ligger

Oavsett om ert företag är en liten rörelse med en enda filserver eller en stor organisation med flera anläggningar och ett sofistikerat lagringssystem med många terabyte med data, så kan Novell File Reporter hjälpa er att få er nätverksbaserade lagring under kontroll eftersom ni får tillgång till den filbaserade informationen som ni behöver för att kunna optimera placeringen av era data.

¹ "Finding Ways to Efficiently Manage Fast-Growing File-Based Storage", Noemi Greyzdorf, januari 2009, IDC #216131
² "File Systems Define the Future for Managing Storage", Noemi Greyzdorf och Richard L. Villars, december 2008, IDC #215463

¹ "Finding Ways to Efficiently Manage Fast-Growing File-Based Storage", Noemi Greyzdorf, januari 2009, IDC #216131
² "File Systems Define the Future for Managing Storage", Noemi Greyzdorf och Richard L. Villars, december 2008, IDC #215463


© Micro Focus