Startsida för Novell

Funktioner i Novell File Reporter

Robust, identitetsbaserad rapportering har tydliga fördelar jämfört med konkurrerande lösningar

Funktion Novell File Reporter Microsoft File Server Resource Manager
Identitetsbaserad rapportering Ja Nej
Rapportering – en server Ja Ja
Rapportering – flera servrar Ja Nej
Visa rapporter genom konsol Ja Nej
Samling av rapporter Ja Nej
Rapporter automatiskt via e-post Nej Ja
Container-/domänrapporter Ja Nej
Grupprapporter Ja Nej
Användarrapporter Ja Ja
Rapporter om dubblettfiler Ja Ja
Ägarrapporter Ja Ja
Granskningsrapport om filgallring Nej Ja
Sammanfattningsrapporter Ja Nej
Rapporter om datum för senaste öppning Ja Nej
Rapporter om datum för senaste ändring Ja Nej
Filtilläggsrapporter Ja Nej
Jämförelserapporter Ja Nej
Rapporter om lagringskostnad Ja Nej
Policyrapporter för Novell Storage Manager Ja Nej
Flexibla rapportformat Ja Ja

© Micro Focus