Startsida för Novell

Funktioner för flera filsystem

Rapporter om flera fil- och operativsystem

Med Novell File Reporter kan du ta fram rapporter om nätverkslagrade data på filservrar som körs med följande operativsystem:

  • SUSE® Linux Enterprise
  • Novell Open Enterprise Server 2 som körs med SUSE Linux Enterprise eller virtualiserat NetWare
  • Novell NetWare®
  • Microsoft Windows Server 2003 eller 2008

Specifika NFR-agenter för plattformarna som nämns ovan ligger på servern och kan undersöka olika typer av datavolymer, däribland Novell NSS, traditionella filsystem, NCP, NTFS, Reiser och ext3. NFR-agenterna fångar även in filägarinformation från Novell eDirectory™, Microsoft Active Directory och SUSE Linux-filsystemet.

Med hjälp av NFR-agenten kan Novell File Reporter söka igenom filsystemet hos en lagringsresurs vid det ögonblick som den granskas. Lagringsresursen kan vara en servervolym, en policy i Novell Storage Manager, en sökväg till en nätverksmapp eller en monteringspunkt för Linux. I sökningen ingår omfattande information om de filtyper som lagras, om det finns dubbletter av filerna och i så fall var, när filerna skapades, när filerna senast öppnades och mycket annat.


© Micro Focus