Startsida för Novell

Flexibla presentationsalternativ

Filtrera och exportera till Excel

Med Novell File Reporter kan du undersöka och skapa rapporter för filer på flera terabyte som finns lagrade på olika lagringsenheter i ett nätverk. Men att granska alla data i en rapport samtidigt blir otympligt och inte särskilt effektivt. Det bästa tillvägagångssättet är att visa rapporter via filter som sållar fram ett bestämt antal poster enligt de kriterier som du vill titta på.

Säg att du vill visa de 100 användare vars filer tar upp mest lagringsutrymme på nätverket. Allt du behöver göra då är att ställa in filtreringsparametrarna så att de endast visar de 100 användarna efter fallande storleksordning innan ägarrapporten skapas.

Filtrerade rapporter kan sparas som antingen HTML- eller CSV-filer, och i det senare fallet kan de importeras till kalkylarksprogram som Microsoft Excel. När datauppgifterna finns i ett kalkylblad kan du sortera, gruppera eller använda diagramfunktionen inom kalkylarksprogrammet i datapresentationen.

© Micro Focus