Startsida för Novell

Rapportutlösning

Utlöser rapporter när definierade gränser överskrids

Effektiv nätverkslagring förutsätter ständig insyn i hur lagringssystemet växer. Ibland kan dock den schemalagda granskningen av rapporterna från Novell File Reporter försenas eller utebli helt. Som tur är kan Novell File Reporter generera utlösta rapporter som körs när gränsvärden för lagringskapaciteten uppnås. Du meddelas när en sådan utlöst rapport skapas.

Du kan själv ange gränsvärdet som ska användas för att utlösa rapporten. Om du t.ex. vill veta när en volym når 85 procent av sin kapacitet anger du helt enkelt den inställningen i administratörsgränssnittet. Om någon volym i nätverket som övervakas genom Novell File Reporter sedan skulle nå 85 procent av kapaciteten, så körs den utlösta rapporten, och du meddelas när den körts klart.

När den har genererats kan du filtrera rapporten utifrån de vanliga rapporttyperna. Om du t.ex. vill visa de filer som är lämpligast att flytta från den primära lagringen till den sekundära eller tertiära, eller ta bort dem helt och hållet, så kan du visa en rapport om datum för åtkomst till data, och filtrera ut de 100 största filerna som inte har använts på 12 månader.

© Micro Focus