Startsida för Novell

Avgör lagringskostnad

Avgör lagringskostnaden för användare och avdelningar

Att köpa en primär lagringsenhet som ett lagringsnätverk eller en stor bladserver kan vara en mycket kostsam nätverksinvestering. Ledningen hos ett företag som använder en enhet av det slaget känner naturligtvis till inköpskostnaderna, men hur ligger det till med användningskostnaderna?

Med Novell File Reporter kan du beräkna en kostnad i pengar per megabyte diskutrymme på en enhet, och sedan beräkna vad kostnaden för organisationen blir per användare, grupp, avdelning osv. utifrån deras rapporterade diskutrymmesanvändning. Företaget skulle t.o.m. kunna debitera avdelningarna för deras användning av lagringsutrymme.

För ett Fortune 1000-företag med lagringsbehov som fördubblas var tionde månad kan Novell File Reporter inte bara ge upplysningar om vilka avdelningar som använder mest lagringsutrymme, utan även tjäna som debiteringsverktyg för de avdelningar som inte håller sig inom det allokerade lagringsutrymmet.

© Micro Focus