Startsida för Novell

Lagringstrender

Jämför tillväxttrender för en lagringsresurs mellan två olika tidpunkter

Novell File Reporter rapporterar inte bara lagringsdata via systeminventering och standardrapporter. Du kan även visa lagringstrender för volymer. Med funktionen för datatrender kan du jämföra tillväxttrender för en lagringsresurs mellan olika tidpunkter. De data som samlas in är exempelvis antal filer, filstorlek, tillgängligt utrymme och mycket mer.

Du kan använda den information om datatrender du får till att avgöra tillväxttakten för en volym, beräkna när kapaciteten kommer att ta slut och budgetera för utökad lagring innan du behöver den.

Med trenddata kan du även jämföra tillväxttakten för en volym jämfört med andra volymer. Det här kan vara ett sätt att undersöka ovanliga tillväxttrender. Om du exempelvis ser att det tillgängliga diskutrymmet har minskat dramatiskt på kort tid kan du köra en ägarrapport och se vem som lagrar flest filer.

© Micro Focus