Startsida för Novell

Rapporter över terabyte med data

Rapporteffektivitet tack vare att arbetsbelastningar, avläsning och komprimering sprids ut

Novell File Reporter utvecklades för granskning av och rapportering över flera terabyte med data — d.v.s. miljontals filer, kataloger och underkataloger. För effektivitetens skull sprids arbetsbelastningen för Novell File Reporter mellan NFR-motorn och NFR-agenter.

NFR-motorn är själva mekanismen som driver Novell File Reporter. Den kan ligga på en Novell Open Enterprise Server, en SUSE® Linux Enterprise Server eller en Microsoft Windows 2003 eller 2008 Server. Hos ett litet företag skulle NFR-motorn kunna köras på en server som även används i andra syften. Hos ett större företag kan man vänta sig att NFR-motorn körs på en egen server.


NFR-motorn gör följande:

 • Schemalägger de sökningar som utförs av NFR-agenterna
 • Bearbetar sökningarna och sammanfattar dem i en rapport
 • Tillhandahåller all rapportinformation i användargränssnittet
 • Avgör när ett villkor har uppfyllts och utlöser en rapport, till skillnad från en schemalagd rapport
 • Övervakar antalet agenter som finns online

NFR-agenter är kompakta program som kan köras på många typer av kommersiellt tillgängliga operativsystem, och vi planerar att ta fram fler i framtiden. För närvarande finns NFR-agenter tillgängliga för:

 • Novell Open Enterprise Server 2
 • SUSE Linux Enterprise Server
 • Novell NetWare®
 • Microsoft Windows 2003 eller 2008 Server

Du kan även konfigurera NFR-agenter som proxyagenter för rapportering när det gäller NAS-enheter (Network Attached Storage) i Active Directory-nätverk, och för virtuella servervolymer i serverkluster i både eDirectory™- och Active Directory-nätverk. NFR-agenten kan granska och skapa rapporter för ett antal olika filsystem, bl.a. Novell NSS, Traditional, NCP, Windows NTFS, Reiser och ext3.

Med hjälp av NFR-agenten kan Novell File Reporter söka igenom filsystemet hos en lagringsresurs vid det ögonblick som den granskas. Lagringsresursen kan vara en servervolym, en policy i Novell Storage Manager, en sökväg till en nätverksmapp eller en monteringspunkt för Linux. Avläsningen ger omfattande information om exempelvis följande:

 • Vilka filtyper som lagras
 • Om det finns dubbletter av filer (och i så fall, var de lagras)
 • När filer skapades
 • När filer senast öppnades
 • och mycket annat

Du kan göra avläsningar när som helst, men vi rekommenderar att de görs efter normal arbetstid så att nätverksprestanda påverkas så lite som möjligt.

Avläsningar indexeras och data komprimeras med avseende på en specifik lagringsresurs. De dekomprimeras bara när avläsningen används till att generera en rapport. Med andra ord skulle en sökning av en viss lagringsresurs bara användas om den innehöll data som ingick i specifikationerna för en rapportbegäran.

När flera terabyte med data granskas för rapportering kan rapportens storlek vara flera gigabyte i dekomprimerat format. Därför dekomprimeras endast den information från rapporten som ska visas på skärmen när du vill visa en rapport (eller mer sannolikt, visa specifik information via en filtrerad begäran).

© Micro Focus