Startsida för Novell

Tekniska specifikationer

Specifikationer för driftsättning i Novell eDirectory- eller Microsoft Active Directory-nätverk


NFR-motorn

Novell File Reporter kan installeras i en eDirectory™-miljö eller en Active Directory-miljö med ett separat installerat DSI-gränssnitt (Directory Service Interface) för katalogbaserad autentisering och auktorisering. För nätverksmiljöer där Novell Storage Manager ingår används det som DSI-gränssnitt, och det finns därför inget behov att installera och konfigurera DSI-gränssnittet.

I de nätverk där Novell Storage Manager inte ingår kan DSI-gränssnittet installeras och konfigureras i automatiskt eller manuellt läge. Det automatiska läget innebär att DSI-gränssnittet utför både autentisering och auktorisering. Det manuella läget innebär att DSI-gränssnittet endast utför autentisering. Manuell DSI-konfigurering ska endast utföras i miljöer där Novell File Reporter rapporterar om SUSE® Linux Enterprise-servrar.

 1. Novell eDirectory-miljö
  Novell eDirectory 8.2 SP2 eller senare
  Någon av följande servrar som värd för NFR-motorns server:
  • SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 eller senare
  • Novell Open Enterprise Server 2 SP1 eller senare
 2. Novell eDirectory + Novell Storage Manager-miljö
  Novell eDirectory 8.2 SP2 eller senare
  Novell Storage Manager 2.5 SP1 eller senare
  Någon av följande servrar som värd för NFR-motorn:
  • SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 eller senare
  • Novell Open Enterprise Server 2 SP1 eller senare
 3. Microsoft Active Directory-miljö
  Microsoft Active Directory Windows 2000 Native eller senare
  Någon av följande servrar som värd för NFR-motorn:
  • Windows Server 2003 SP2 eller senare
  • Windows Server 2008 SP1 eller senare
 4. Microsoft Active Directory + Novell Storage Manager-miljö
  Microsoft Active Directory Windows 2000 Native eller senare
  Novell Storage Manager 2.5 SP1 eller senare
  Någon av följande servrar som värd för NFR-motorn:
  • Windows Server 2003 SP2 eller senare
  • Windows Server 2008 SP1 eller senare

Maskinvara, processorer, RAM-minne
Allmänt sett behövs inga datorer i serverklassen för NFR-motorn. Förutom i de minsta rapporteringsmiljöerna – färre än ca 10 miljoner filer utspridda över färre än 20 servrar – rekommenderar vi att värdservern för NFR-motorn är en dedikerad dator med en processor med dubbla kärnor (Itanium-processorer stöds inte) och minst 4 GB RAM-minne.

Diskutrymme
Diskutrymmeskraven kan uppskattas genom att antalet filer, mappar och sökningar som ska lagras beräknas. Siffrorna beräknas för de tillfällen då rapporterna körs, eftersom det är då diskutrymmeskraven är som störst. Till exempel skulle beräkningen se ut som följer för ett företag med ca 100 miljoner filer och mappar som ville lagra de fyra senaste sökningarna:

100 miljoner filer x 150 MB:1 miljon filer x 4 sökningar = 60 GB för de lagrade sökningarna

Schemalagda och utlösta rapporter förbrukar också lagringsutrymme. De här rapporterna förbrukar ca 10 MB :1 miljon filer eller mappar. Så länge rapporterna som genereras filtreras (vilket vi starkt rekommenderar), så bör det utrymme som beskrivs ovan räcka till för de extra rapporterna.


DSI-gränssnitt (Directory Services Interface)

RAM-minne
10 MB

Diskutrymme
10 MB + den mängd som väljs för lagring av loggfiler, 10–100 MB

I eDirectory-nätverk måste DSI köras på en Novell Open Enterprise Server 2 SP 1-server eller senare. I Active Directory-nätverk måste DSI köras på:

 • Windows Server 2003 SP2 eller senare
 • Windows Server 2008 SP1 eller senare

DSI och motorn kan köras på samma serverutrustning, eller på separata servrar för bättre prestanda.

Om motorn körs på SUSE Linux Enterprise Server måste DSI köras på en separat server eftersom eDirectory-DSI bara kan köras på Open Enterprise Server 2 SP 1 eller senare.


NFR-agenter

 • Windows: Windows Server 2003 SP2 eller Windows Server 2008 SP 1 eller senare
 • Open Enterprise Server: Novell Open Enterprise Server 2 SP1 eller senare
 • Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 1 eller senare
 • NetWare: Novell NetWare 6.5 SP 7 eller senare

RAM-minne
20–50 MB behövs, beroende på antalet filer och mappar som söks igenom. Tack vare cachning får man bättre prestanda i Windows-servermiljöer med minst 2 GB RAM-minne och andra servermiljöer med minst 1 GB RAM-minne.

Diskutrymme
150 MB ledigt diskutrymme för varje uppskattat miljontal filer eller mappar


NFRAdmin (Administrativt gränssnitt)

Någon av följande Windows-operativmiljöer:

 • Windows XP SP2
 • Windows Vista SP1
 • Windows 7

RAM-minne
Basminne: 100–200 MB. För att stora rapporter ska kunna öppnas på datorn krävs ca 700 MB per miljon poster. Till exempel skulle det krävas ca 800 MB för att visa en rapport med en miljon poster.

© 2015 Micro Focus