Startsida för Novell

Novell GroupWise 2012 Feature

See what's new in the latest version, then check out what's coming

Funktion GroupWise 2012 GroupWise 8 GroupWise 7

Allmänt

Online / Caching / Remote Modes Ja Ja Ja
Archive / Backup Ja Ja Ja
Brevlådeproxy Ja Ja Ja
Personliga mappar Ja Ja Ja
Skräpposthantering Ja Ja Ja
Alternativ för automatisk rensning (arkivera, ta bort, töm) Ja Ja Ja
Intel-funktioner för Mac OS Ja Ja Ja
Windows 7 Task Bar Integrations Ja Nej Nej

Mail

Funktioner för post, mötesanteckningar, uppgifter, telefon (personligt och för grupper) Ja Ja Ja
Skicka på nytt/dra tillbaka meddelanden, möten osv. Ja Ja Ja
Statusspårning Ja Ja Ja
Simplified Properties Pages Ja Nej Nej
Find / Search/ Filter Ja Ja Ja
QuickViewer Ja Ja Ja
Visning av bilagor – alla typer Ja Ja Ja
Kategorier Ja Ja Ja
Relevance Sort (Folders, Categories) Ja Nej Nej
Ändra till (från alla typer till alla typer) Ja Ja Ja
Automatisk stavningskontroll/Stavningskontrollera medan du skriver Förbättrad Ja Ja
Automatiska signaturer/flera signaturer Improved in Web Ja Ja
Digital signering och kryptering (S/MIME)/certifikathantering Ja Ja Ja
Alternativ för svarsformat Ja Ja Nej
Fördröjd leverans/postprioritet/begär svar Ja Ja Ja
Läskvitto Ja Ja Ja
Globala signaturer Ja Ja Ja
Regelbaserad meddelandehantering Ja Ja Ja
Flexibel vidarebefordran Ja Ja Ja
Avisering om nya e-postmeddelanden och alarm Ja Ja Ja
Delade mappar Ja Ja Ja
Share a Folder Tree Ja Nej Nej
Dokumenthantering Ja Ja Ja
Startvy Ja Ja Ja
Förbättringar av användargränssnitt: färgkodade kategorier, uppgiftslista Ja Ja Ja
MAPI-funktioner Ja Ja Ja
Klientfunktioner för POP/IMAP/NNTP/RSS Ja Ja Ja
Routinginformation Ja Ja Ja
SMTP via SSL Ja Ja Ja
POP- och IMAP-tjänst via SSL Ja Ja Ja
Standardteckentabell för e-post Ja Ja Nej
Storleksgräns för postlåda (större än 4 GB) Ja Ja Nej
E-postredigerare i OpenOffice eller Microsoft Word Ja Ja Nej
Förhandsgranskning av oöppnade meddelanden Ja Ja Nej
Autospar Ja Ja Nej
Send Modified Attachments Ja Nej Nej
Quick Find includes Distribution Lists Ja Nej Nej
Funktionsrik, anpassningsbar startvy (webbpaneler, flera kolumner) Ja Ja Ja
Hierarkisk vy för alla meddelanden Ja Ja Nej
Filtrera efter poster med bilagor Ja Ja Nej
Export / Import / Email Custom Home View Settings Ja Ja Nej
Inbyggd RSS-läsare Ja Ja Nej
Social Icon Indicators (Vibe, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.)
Använd interna program till att visa bilagor (Adobe, Office, OpenOffice, QuickTime och Flash) Ja Ja Nej

Kalender och schemaläggning

Ledighetssökning för kontakter och resurser Ja Ja Ja
Kalendervyer per dag, vecka, månad, år osv. Ja Ja Ja
Kalender för flera användare Förbättrad Ja Ja
Kalender och schemaläggning Förbättrad Ja Ja
Heldagshändelser Ja Ja Ja
Support for Recurring Appointments Förbättrad Ja Ja
Kalenderutskrift till HTML Ja Ja Ja
Flera kalendrar Ja Ja Ja
iCalendar-funktioner Ja Ja Ja
Tidszonfunktioner på användarnivå Ja Ja Ja
Delegering Förbättrad Ja Ja
Upptagen/ledig med flera nivåer Ja Ja Ja
Definitioner av arbetsscheman Ja Ja Ja
Visning av dubbla tidszoner Ja Ja Nej
Import / Export Calendars Ja Ja Ja
Publicera personlig kalender Ja Ja Nej
Prenumerera på extern kalender Ja Ja Nej
Extern sökning av ledig/upptagen Ja Ja Nej
Alternativ för att dölja återkommande möten i inkorg Ja Ja Nej
Modify Appointments – Resend Not Required Ja Nej Nej
Visning av datum från kontakter i Kalendern (födelsedagar, årsdagar) Ja Ja Nej
Acceptera egna möten automatiskt Förbättrad Ja Nej

Kontakter - Adressbok

Funktioner för kontakter, grupper, resurser, företag Ja Ja Ja
Kontakthantering Ja Ja Vissa
Adressboksutskrift Ja Ja Ja
Delade adressböcker Ja Ja Ja
LDAP-klientfunktioner Ja Ja Ja
Visning av kontakters visitkort Ja Ja Nej
Support for Birthday / Anniversary Fields in Contacts (including Year) Förbättrad Ja Nej
Index och bokstavsflikar för kontakter Ja Ja Nej
Flera kontaktmappar Ja Ja Nej
Import / Export Contacts Förbättrad Förbättrad Ja
Visa kontaktadresser i HTML-kartor Ja Ja Nej
Snabbvisning av historik per kontakt Ja Ja Nej
Foton för kontakter Ja Ja Nej
Dra och släpp kontaktbilder till dialogrutan för kontaktegenskaper Ja Ja Nej
Exportera kontakter till CSV- eller vCard-format Ja Ja Nej
Kontaktanteckningar Ja Ja Nej
Skicka e-post till fördefinierad kontaktorganisation Ja Ja Nej
Enkel kontaktsökning i flera adressböcker Ja Ja Nej
Relevance Sorting of Name Completion Entries Ja Nej Nej

Uppgiftshantering

Sortera efter valfritt fält Ja Ja Nej
Regler för poster som är markerade som slutförda Ja Ja Nej
Underposter Ja Ja Nej
Procent slutfört Ja Ja Nej

Samarbete i realtid

Snabbmeddelanden Ja Ja Ja
Chatt Ja Ja Ja
Kompislistor Ja Ja Ja
Skype: Presence Integration Ja Nej Nej
Skype: SMS from Skype Ja Nej Nej
Skype: Start a Skype IM Conversation Ja Nej Nej
Skype: Click to Call Ja Nej Nej

Novell Vibe Integrations

Skicka e-post till Teaming-fil/-mapp för uppdatering av sida Ja Ja Ja
Ta emot uppdaterad Teaming-fil/-mapp per e-post Ja Ja Ja
Receive iCal Appointments from Novell Vibe Ja Ja Ja
Receive iCal Tasks from Novell Vibe Ja Ja Ja
Browse Novell Vibe Site / File / Folder from within GroupWise Ja Ja Nej
Skapa webbpaneler i startvyn som länkar till Teaming-sidor Ja Ja Nej
Ta emot prenumerationer på RSS-flöden för uppdateringar av filer/mappar/sidor Ja Ja Nej
Prenumerera på Teaming-kalendrar inifrån GroupWise-kalendrar Ja Ja Nej
Skicka e-post till teammedlemmar från GroupWise Ja Ja Nej
Komma åt teammedlemmar från GroupWise-adressboken Ja Ja Nej

Administration

Säkerhet på versionsnivå Ja Ja Ja
Åtgärder för massändringar Ja Ja Ja
Fritextindexering Ja Ja Vissa
LDAP-pooler Ja Ja Ja
Internet-friformsadressering Ja Ja Ja
Diskutrymmeshantering Ja Ja Ja
Meddelandestorlekshantering Ja Ja Ja
Brevlådeunderhåll med flera trådar Ja Ja Ja
Användar- och systemaktivitetsövervakning Ja Ja Ja
Adressering till eDirectory-roller och -grupper Ja Ja Ja
LDAP-serverfunktioner Ja Ja Ja
LDAP-serverautentisering Ja Ja Ja
Användarflyttningsstatusverktyg Ja Ja Ja
Flyttning av användare mellan servrar Ja Ja Ja
Tusentals användare per server Ja Ja Ja
Smart cachning Ja Ja Ja
Funktioner för flera processorer Ja Ja Ja
SOAP-/XML-gränssnitt Ja Ja Ja
Programdefinition av betrodda agenter Ja Ja Ja
API (Application Programming Interface) för betrodda agenter Ja Ja Ja
Datatillgänglighet via öppna standarder Ja Ja Ja
Webbaserad övervakning Ja Ja Ja
SNMP- och e-postaviseringar Ja Ja Ja
Leveransstatus för Internet-e-post (ESMTP DSN) Ja Ja Ja
Skräppostfiltrering på flera nivåer Ja Ja Ja
Integrering med branschledande antiviruslösningar Ja Ja Ja
Klusterfunktioner Ja Ja Ja
Onlinesäkerhetskopiering och -återställning Ja Ja Ja
Funktioner för mobila enheter Ja Ja Ja
Åtkomstkontrollista för vidarebefordran och svar i GWIA Ja Ja Nej
WebAccess-funktioner för låg bandbredd Ja Ja Ja
Kan användas med Linux, NetWare och Windows Ja Ja Ja
Message in a Browser Pane Ja Nej Nej

Mobil användning

Synchronization for BlackBerry Devices* Provided through RIM Provided through RIM Provided through RIM
Synchronization for all ActiveSync-enabled Devices (iPhone, iPad, Android, etc.) DataSync DataSync Intellisync
Sync Mail, Appt, Contacts DataSync DataSync Intellisync
Web Templates for iPad WebAccess Nej Nej
*BlackBerry support is delivered through RIM. Support for other mobile devices is delivered through Novell Data Synchronizer.

© 2014 Novell