Startsida för Novell

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer för Novell GroupWise 8


Server (GroupWise 2012)

Minsta systemkrav för installation
 • x86-32 processor or x86-64 processor

(Note that on a 64-bit processor, GroupWise still runs as a 32-bit application.)

 • Any of the following server operating systems for the GroupWise agents (Post Office Agent, Message Transfer Agent, Document Viewer Agent, Internet Agent, Monitor Agent):
  • Novell Open Enterprise Server (OES) 2 (Linux version) or OES 11, plus the latest Support Pack
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 eller SLES 11, plus senaste Support Pack
  • Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, or Windows Server 2008 R2, plus the latest Service Pack
 • eDirectory® 8.7 or later, plus the latest Support Pack, with LDAP enabled
 • ConsoleOne® 1.3.6h or later, with the LDAP snap-in installed

Windows Client (GroupWise 2012)

Systemkrav för arbetsstation med GroupWise Windows-klient
 • x86-32 processor or x86-64 processor
  On a 64-bit processor, GroupWise still runs as a 32-bit application.
 • Något av följande operativsystem för GroupWise Windows-klienten:
  • Windows XP på en arbetsstation med minst 300 MHz och minst 128 MB RAM-minne
  • Windows Vista på en arbetsstation med som lägst 1 GHz och 1 GB RAM-minne
  • Windows Vista på en arbetsstation med som lägst 1 GHz och 1 GB RAM-minne
 • 200 MB ledigt diskutrymme på varje användares arbetsstation för installation av Windows-klienten

Linux Client (GroupWise 8)

Systemkrav för arbetsstation med GroupWise Linux-klient

Något av följande operativsystem samt senaste supportpaket:

 • 32-bitars/x86-processor eller 64-bitars/x86-processor som körs i 32-bitarsläge
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 10, plus KDE- eller GNOME-miljö
 • 200 MB ledigt diskutrymme på varje användares arbetsstation för installation av Linux-klienten

Mac Client (GroupWise 8)

Systemkrav för arbetsstation med GroupWise Macintosh-klient

Något av följande operativsystem samt senaste supportpaket:

 • 32-bitars/x86-processor eller 64-bitars/x86-processor som körs i 32-bitarsläge, PowerPC
 • Något av följande operativsystem:
  • Mac OS 10.4 (Tiger), Mac OS 10.5 (Leopard)
  • Mac OS X för Intel
  • Mac OS X för PowerPC
 • Apple Java Virtual Machine (JVM) 1.5 eller senare
 • 75 MB ledigt diskutrymme på varje användares arbetsstation för installation av Mac-klienten

WebAccess (GroupWise 2012)

Systemkrav för arbetsstation med GroupWise Windows-klient

Any of the following user environments:

 • Någon av följande webbläsare:
  • Linux: Mozilla Firefox
  • Windows: Microsoft Internet Explorer 8.0 or later; Mozilla Firefox; Google Chrome
  • Mac OS: Den senaste versionen av Safari för ditt operativsystem, eller Mozilla Firefox
 • Apple iPad 1 or 2, with the latest version of Safari
 • Any mobile device that supports Wireless Access Protocol (WAP) and has a microbrowser that supports Hypertext Markup Language (HTML) 4.0 or later

Novell Data Synchronizer

Maskinvarukrav
 • Maskinvarukrav för Synchronizer-servern:
  • 64-bitars/x86-processor
  • 2,2 GHz-processor, system med flera processorer rekommenderas
  • 4 GB RAM-minne
  • 45 MB diskutrymme för Synchronizer-programmet
  • 200 GB diskutrymme rekommenderas för datalagring vid systemdrift

   Hur stort diskutrymme som krävs för datalagring varierar mycket beroende på mängden data som ska synkroniseras, antalet användare som deltar i synkroniseringen, loggningsnivå för Synchronizer-loggfiler och andra variabler som är specifika för just din implementering av Synchronizer-systemet.

   Det som tar upp mest diskutrymme är Synchronizer-databasen (/var/lib/pgsql) och Synchronizer-loggfilerna (/var/log/datasync). Det kan vara bra att konfigurera Synchronizer-servern så att /var finns på en separat partition, vilket möjliggör smidig expansion.
  • Statisk IP-adress
 • SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) 11 plus det senaste supportpaketet
 • PostgreSQL

  Om PostgreSQL inte redan har installerats på Synchronizer-servern installeras det när du kör installationsprogrammet för mobilitetslösningen Mobility Pack.

© 2014 Novell