Startsida för Novell

Open Enterprise Server-funktioner

Alla funktioner för företagsnätverk, fil- och utskriftstjänster du litar på och behöver på den mest avancerade Linux-plattformen


Höjdpunkter

Presentation av Open Enterprise Server 11 SP1. Finns ute nu!

Uppfyller det vanligaste önskemålet från kunder världen över: levererar de betrodda nätverksfunktioner, fil- och utskriftstjänster du litar på och känner dig trygg med på världens bästa Linux: SUSE® Linux Enterprise Server 11 SP1.

Läs mer

Lämna inte kvar dina Mac-enheter ute i kylan. Säg Aloha till Novell Kanaka.

För första gången får Open Enterprise Server-kunder tillgång till det här förstklassiga verktyget för att ansluta Mac-enheter till företagsnätverk, Kanaka. Vi vet att Mac ökar i popularitet och vi gör det enklare för våra kunder att stödja Mac-användare.

Läs mer

Utnyttja dina investeringar fullt ut och sänk kostnaderna

Att flytta till Open Enterprise Server kostar mindre än en Windows-migrering och du kan utnyttja dina investeringar och få viktiga tjänster för mindre.

Läs mer

Förenkla och strömlinjeforma nätverkshantering

Strömlinjeforma, konsolidera och förenkla med förbättrade hanteringsfunktioner i Open Enterprise Server.

Få lugn och ro genom att använda tjänster som har visat sig vara pålitliga

Avancerade nätverksfunktioner, fil- och utskriftstjänster som har använts av företag i decennier och visat sig vara mycket pålitliga, skalbara och tillgängliga.

Bygg ditt nätverk på världens mest kraftfulla Linux-plattform

Dra nytta av världens bästa Linux med branschledande filfunktioner, nu och i framtiden.

Förbättra produktiviteten för slutanvändarna

Se till att användarna är produktiva genom att garantera deras åtkomst och ge dem möjligheter till självservice.


Fil- och lagringstjänster

Novell Storage Services

Klienter, servrar och protokoll får filåtkomst, samtidigt som du får ökad säkerhet, skydd mot filkorruption och det blir enklare för användare och applikationer att fullt ut dela filer med andra användare.

Läs mer

Dynamisk lagringsteknik

Minska kostnaderna för lagringshantering, underlätta regelefterlevnad och förbättra säkerhetskopiering och återställning av kritiska data.

Läs mer

Novell iFolder

Lagra, använd, organisera och hantera dina filer var som helst, när som helst. Novell iFolder® är ett kraftfullt, krypterat verktyg för filsynkronisering och överföring online som ger dig bekymmersfri säkerhet och ser till att användarfiler alltid är säkra och uppdaterade, samtidigt som du kan dela information med andra via webben.

Läs mer

iSCSI-stöd

iSCSI ger ett prisvärt alternativ till Fibre Channel-lagringsnätverk. Du kan utnyttja din befintliga Ethernet-infrastruktur för att skapa ett hanterbart, prisvärt SAN som ger samma fördelar som andra SAN, till exempel kluster med hög tillgänglighet, datakonsolidering och lagringshantering.

Läs mer

NFS Gateway för NetWare 6.5

NFS Gateway för NetWare® 6.5 är ett kraftfullt, praktiskt verktyg som ger NetWare 6.5-servrar åtkomst till Unix- och Linux NFS-exporterade filsystem. Via gatewayenheten kan NetWare-servrar montera NFS-filsystem som virtuella NetWare Novell Storage Services™-volymer (NSS). När det sker kan NetWare-klienter transparent komma åt filer och kataloger på vilket NFS-serversystem som helst i nätverket.

Läs mer

NetStorage

NetStorage ger säker, Internet-baserad åtkomst till alla filer och mappar som lagras på Novell Open Enterprise Server. NetStorage-autentiseringen bygger på styrkan hos Novell eDirectory och ger säker åtkomst, så att den Internet-baserade åtkomsten är lika säker som åtkomsten av filer internt inom nätverket.

Läs mer

Distributed File Services

Förenkla platsen och hanteringen av fildata för dina administratörer och slutanvändare genom att använda distribuerade filtjänster för att skapa ett enda, virtuellt filsystem som spänner över flera maskiner och maximerar användning och prestanda för lagringsresurser.

Läs mer

Arkiv- och versionstjänster

Med den här praktiska och kostnadseffektiva funktionen kan enskilda användare snabbt återställa tidigare versioner av ändrade eller borttagna filer, eller filer som de har bytt namn på. De får fram en lista över tidigare intervallsparade versioner av filerna, väljer den fil de vill ha och återställer den utan hjälp från supportavdelningen eller administratören.

Läs mer

Linux POSIX-filsystem

Novell Open Enterprise Server stöder flera olika Linux POSIX-filsystem, däribland Ext2, Ext3, XFS och Reiser.


Utskriftstjänster

Novell iPrint-server

Novell iPrint är ett av de mest populära verktygen i Open Enterprise Server. Nätverksadministratörerna kan underhålla ett centralt arkiv med skrivardrivrutiner som alla användare kan utnyttja automatiskt och efter behov.

Läs mer

Novell iPrint-klient

Novell iPrint minskar samtalen till supportavdelningen och komplexiteten med att installera skrivare genom att göra det möjligt för slutanvändarna att enkelt hitta och installera skrivare med hjälp av en översiktskarta via webbläsaren. Den ger global åtkomst till skrivare, anpassningsbara vyer över alla skrivarmiljöer, flexibla konfigurationer för utskriftsdistribution och enkla, säkra utskrifter.

Läs mer


Interoperabilitet

Domain Services for Windows

Med Domain Services for Windows behöver du inte sätta upp nya Windows-servrar varje gång du lägger till en verksamhetsapplikation. Du kan utnyttja din befintliga branschledande katalogtjänstmiljö och låta de nya verksamhetsapplikationerna autentisera mot den, vilket sparar pengar och strömlinjeformar din infrastruktur.

Läs mer

Inbyggd klientåtkomst, Windows

För användare som inte vill ha de omkostnader som följer med en Active Directory-lösning, ger Novell CIFS grundläggande arbetsgruppsautentisering och åtkomst till Novell NSS-filsystemet på Linux från en Windows-arbetsstation utan att Novell Client™ behövs.

Läs mer

Inbyggd klientåtkomst, Mac

Utan att installera någon ny programvara kan du med Novell AFP-stödet i Novell Open Enterprise Server sömlöst kopiera, ta bort, flytta, skapa, spara och öppna nätverksfiler från din Mac som om du hade dem lokalt.

Läs mer

Linux User Management

Novell Linux User Management är en katalogbaserad lösning som förenklar administration av och åtkomst till Linux-baserade plattformar på nätverket genom att låta dig skapa och hantera användarprofiler för alla Linux-resurser på nätverket från ett enda administrativt gränssnitt.

Läs mer

Bättre klienttjänster

Novellklienten ger utökade funktioner för stationära Linux- och Windows-datorer genom ett bredare utbud av Novell-tjänster som autentisering via Novell eDirectory, nätverkssökning, namnuppslagning samt säker och pålitlig åtkomst till filsystem. Novell-klienten stöder Novells traditionella NCP-protokoll.


Beprövad nätverkshantering

Centraliserad hantering av viktiga tjänster

Med verktyg som centraliserar hanteringen, utvärderar servrarnas status, förenklar migrering och konsolidering samt gör att användarna själva kan sköta, schemalägga och automatisera rutinuppgifter gör Novell Open Enterprise Server 2 så att dina system fungerar optimalt – så att du också kan göra det.

Serverövervakning

Slösa inte bort mer tid på att övervaka ditt nätverk manuellt. Med funktionerna för serverövervakning i Novell Open Enterprise Server via CIM och webbaserad serverövervakning kan du snabbt få koll på statusen för dina servrar från vilken webbläsare som helst när som helst.

Läs mer

Novell iManager

Med det webbläsarbaserade övervakningsverktyget i Novell iManager får du en global vy över ditt nätverk som du kan hantera centralt från en enda plats. Novell iManager har flera avancerade funktioner som ökar din administrativa kapacitet och flexibilitet samt tar bort onödig administration och sparar tid och pengar.

Läs mer

Linux User Management

Novell Linux User Management är ett katalogaktiverat program som förenklar administration av och åtkomst till Linux-baserade plattformar på nätverket genom att låta dig skapa och hantera användarprofiler för alla Linux-resurser på nätverket från ett enda administrativt gränssnitt.

Läs mer

Novell Identity Manager 3.5 Bundle Edition

Utnyttja fördelarna med blandade miljöer och lösningar utan att det orsakar problem med säkerhet och administration. Med Novell Identity Manager Bundle Edition synkroniseras användarkonton och lösenord i en blandad miljö samtidigt som identitetshanteringen förenklas. Den innefattar stöd för Novell eDirectory och Microsoft Active Directory.

Novell Support Advisor

Novell Support Advisor är ett innovativt diagnostikverktyg från SUSE® Linux Enterprise Server 11 som läser loggfiler och konfigurationsinställningar, mappar dem mot de senast kända problemen, analyserar data och genererar resultat och rekommendationer så att du kan diagnosticera problem effektivare och lösa problem snabbare.

Integrering med Novells kundcenter

I Novells kundcenter kan du gå igenom statusen för alla dina Novell-produkter, abonnemang och tjänster och få viktiga Linux-uppdateringar och support från en enda plats. I Novells kundcenter kombineras de innovativa verktyg och automatiserade tjänster du behöver för att hantera licensefterlevnad och minska systemhanteringskostnader.

Läs mer


Den mest avancerade Linux-plattformen

Plattformsoberoende virtualisering

SUSE Linux Enterprise Server 11 är optimerad för att fungera med populära virtualiseringslösningar, däribland VMware ESX, Xen och Microsoft Hyper-V. Den har också en VMI-aktiverad kärna, vilket ger effektivare kommunikation med VMware ESX för överlägsen prestanda när den körs som ett gästoperativsystem.

Läs mer

Miljövänliga IT-innovationer

SUSE Linux Enterprise Server innehåller innovativa energibesparande funktioner som ger dig maximal prestanda per watt, till exempel "tickfritt" viloläge som gör att processorn kan vara kvar i energisparläge under längre tidsperioder.

Läs mer

Snabb uppdateringsstack

SUSE Linux Enterprise Server 11 har en ny uppsättning tekniker som påskyndar uppdateringar och installation av nya paket för Open Enterprise Server-system med mer än 100 gånger, vilket ger snabbast prestanda av alla företagsdistributioner av Linux. System som tidigare tog flera timmar att uppdatera tar nu bara några minuter.

AutoYaST-förbättringar

Med förbättringar av AutoYaST kan Open Enterprise Server-administratörerna automatisera och accelerera serverdistributioner, underlätta migreringar och ha större kontroll och flexibilitet över administrativa processer via fler anpassade skriptalternativ. Nu kan du för första gången uppgradera din server på ett automatiserat, obevakat sätt med verktyg som finns i Open Enterprise Server 11.

Läs mer

Hög prestanda

Novell Open Enterprise Server-system kan dra nytta av den högprestandaberäkning som finns i SUSE Linux Enterprise Server, som majoriteten av världens största superdatoranläggningar redan utnyttjar.

Läs mer


Novell-klienter

© Micro Focus