Startsida för Novell

Novell Open Enterprise Server 2

Novell Cluster Services

Översikt

Novell Cluster Services är en viktig funktion i Open Enterprise Server som hjälper dig att hantera alla resurser på ditt lagringsnätverk (SAN). Novell Cluster Services är integrerad med Open Enterprise Server och tillsammans ger de här produkterna dig:

 • Oavbruten åtkomst till data och resurser
 • Storleksanpassning för att bemöta lagerkraven
 • Minskade lagerhanteringskostnader

Med Novell Cluster Services förenklas SAN-hanteringen. Det går till exempel att hantera iSCSI eller Fibre Channel-lagringsnätverk från alla platser med vilken Java*-aktiverad webbläsare som helst. Dessutom är Novell Cluster Services en viktig byggsten för lösningar för hög tillgänglighet. De här lösningarna, särskilt tillsammans med ett lagernätverk (SAN), ger användarna och tjänsterna en säker och störningsfri tillgång till ditt företags viktiga data och program.

Enkel och oavbruten åtkomst

När du driftsätter lösningar baserade på Novell Cluster Services blir dina nätverksresurser alltid tillgängliga. Servrar samarbetar i grupper som kallas "kluster". Om en server behöver schemalagt underhåll eller slutar fungera, tar de andra servrarna i klustret vid automatiskt och tar smidigt över deras resurser och arbetsbelastning så att tillgängligheten för tjänster och program bibehålls.

Både programservrar och användare har åtkomst till SAN-baserat lager dygnet runt, delvis för att SAN-hanteringslösningarna helt har stöd från webbaserade och traditionella program på klustret. Utöver sådan åtkomst kan användare och program även ta emot viktiga lagringsresurser via arbetsstationer som kör klientprogram för NetWare, Linux*, Macintosh*, UNIX* och webb- eller Windows*-plattformar.

Mycket skalbar lagring

Med Novell Cluster Services är det enkelt att justera lagringsinfrastrukturen så att den anpassas efter verksamhetens tillväxt. Faktum är att Novell Cluster Services stöder upp till 32 servrar per kluster med så många som 32 processorer per server. Servrar kan läggas till i ett kluster dynamiskt utan att användarna avbryts. På ett enkelt sätt går det att växla resurser till de nya servrarna för att uppnå en optimal balansutjämning över klustret. Om de här skalbara klustren kombineras med SAN-lösningar så har användarna alltid åtkomst till viktiga resurser och företaget kan bemöta växande verksamhetsbehov.

Lägre hanterings- och lagringskostnader

Med Novell Cluster Services kan ägandekostnaderna för lagringsnätverk (SAN) minskas avsevärt. Novell Cluster Services och Novell Storage Services erbjuder många sätt att öka SAN-effektiviteten genom inbyggd lagringsvirtualisering. Exempelvis går det att använda fragment av oanvänt diskutrymme i ditt lagringsnätverk som om de var en sammanhängande helhet. I Open Enterprise Server ingår logisk volymhantering som är integrerad med Novell Cluster Services, vilket ger flera sätt att öka SAN-effektiviteten genom inbyggd lagringsvirtualisering.

Funktioner

Novell Cluster Services är en viktig komponent i Open Enterprise Server och integreras med andra NetWare-verktyg för en omfattande SAN-hanteringslösning. Med den här lösningen kan du göra följande:

 • Hantera lagernätverk och kluster via fjärrstyrning
 • Ansluta upp till 32 Open Enterprise Server, NetWare- eller Linux-servrar, i ett kluster
 • Få kapacitet för både iSCSI och Fibre Channel-infrastruktur för SAN-nätverk
 • Slå samman ledigt diskutrymme för ökad effektivitet
 • Konfigurera kluster och lagringsvolymer dynamiskt utan omstart (beroende på vilket filsystem som används)
 • Ta emot SMTP-meddelanden i realtid
 • Stöd för omdirigering och återställning efter fel
 • Stöd för utspridd omdirigering (resurser sprids ut till flera klusterservernoder)
 • Använd Business Continuance Clustering för automatiserad hantering av omdirigering från plats till plats

Fördelar

Med en Novell Cluster Services SAN-hanteringslösning kan ditt företag göra följande:

 • Utföra serverunderhåll under bekväma produktionstider
 • Förbättra användarproduktiviteten
 • Eliminera oplanerade driftstopp för serverunderhåll
 • Skapa en bas för omdirigering från plats till plats.
 • Avsevärt minska datalagringskostnader
 • Förenkla hanteringen av lagring och nätverksresurser
 • Enkelt skala upp och hantera expanderande lagringskrav
 • Säkerställa oavbruten åtkomst till nätverksresurser

Systemkrav

Serverkrav
Novell Cluster Services kräver att du kör Open Enterprise Server (NetWare eller Linux) eller NetWare 6.5 på varje server i klustret. Det går inte att blanda två versioner av NetWare i ett kluster. Dessutom gäller följande krav för nätverksservern:

 • Alla kluster måste ha minst två NetWare 6.5 eller Open Enterprise Server (NetWare eller Linux) och inte fler än 32.
 • Alla servrar i klustret måste konfigureras med IP-adress och ha ett kort per server på samma IP-undernät.
 • Alla servrar i klustret måste ligga i samma eDirectory-träd.
 • Varje server måste ha en lokal eller odelad diskenhet som används som rotens startvolym (SYS på NetWare).

  Mer information: För klustrad lagring krävs en Fibre Channel eller iSCSI-funktioner för SAN-infrastruktur. Dessutom måste varje servernod uppfylla kraven som specificeras för Open Enterprise Server eller NetWare 6.5.

Systemkrav för arbetsstation
Alla klientarbetsstationer som används för klusterhantering ska vara utrustade med:

 • 300 MHz processor eller mer
 • Minst 90 MB RAM-minne
 • ConsoleOne
 • Varken Novell-klientversionen 4.50.819 för Windows NT eller Windows 98/95 version 3.0.0.0 eller senare versioner.
 • Internet Explorer eller Mozilla Firefox webbläsare för iManager

Så här handlar du

Kunder som har Novell Open Enterprise Server får en Novell Cluster Services-rättighet som täcker in ett obegränsat antal kluster med två noder. Kunder som vill lägga till noder till valfritt kluster kan köpa dem för en tilläggsavgift. Mer prisinformation hittar du på Så här handlar du-sidan för Novell Cluster Services.

© Micro Focus