Startsida för Novell

Integrerad konfigurationshantering

All information du behöver för att kunna fatta genomtänkta och välgrundade beslut.

En central konfigurationshanteringsdatabas (CMDB), en informationsdatabas och ett datalager är de viktiga verktyg som behövs för att du ska kunna fatta välgrundade beslut, komma till rätta med inträffade händelser och genomföra förändringar.

Konfigurationshanteringsdatabasen i Novell Service Desk är ett centraliserat datalager för all information om tjänsthantering som upptäcks, inventeras och hanteras via Novell ZENworks® och andra produkter från Novell eller andra tillverkare. Med hjälp av anpassade anslutningar i Novell Service Desk uppdateras CMDB-databasen automatiskt och synkroniseras fortlöpande.

Informationsdatabasen ingår i CMDB-databasen. Den innehåller tillräcklig information om produkter och användare för att supportanalytikerna snabbt ska kunna identifiera och lösa inträffade händelser. Supportanalytikerna kan själva skapa och hantera artiklar i informationsdatabasen via Novell Service Desk. De kan även göra informationen tillgänglig för både IT-personal och slutanvändare. Den integrerade hanteringen bidrar till att minska de löpande supportkostnaderna och samordnar information från hela IT-organisationen.

  • Kunskapshantering. Novell Service Desk innehåller effektiva funktioner för kunskapshantering med ändamålsenliga processer för kunskapsgenerering, publicering och distribution. Detta hjälper dig att hitta lösningar på kortare tid, minska irritationsmomenten och underlätta för slutanvändarna att själva lösa problemen. Läs mer.
  • Skapa en produktiv och svarssnabb tjänstmiljö. Med hjälp av programvaran Novell Service Desk kan du minska genomsnittstiden för reparationer (MTTR) och ständigt förbättra tjänsthanteringsmiljön genom effektivisering och automatisering av supportfunktionerna. Läs mer.

© Micro Focus