Startsida för Novell

Kunskapshantering

Effektiv kunskapsgenerering, publicering och distribution.

God hantering av kunskap är nyckeln till en välfungerande och effektiv supportavdelning. I Novell Service Desk får du tillgång till effektiva processer för kunskapsgenerering, publicering och distribution. Det hjälper dig att hitta lösningar på kortare tid, minska irritationsmomenten och underlätta för slutanvändarna att själva lösa problemen. Med funktionerna för kunskapshantering kan du:

  • Visa vanliga frågor och artiklar i informationsdatabasen baserat på användarroll och status
  • Omvandla lösningar till artiklar i informationsdatabasen i realtid
  • Hantera godkännandeprocessen för alla artiklar
  • Hitta information med hjälp av expertsystemens sökverktyg och låta användarna skapa anpassade vyer
  • Hantera och organisera artiklar i informationsdatabasen och bland vanliga frågor efter ämne eller antal förfrågningar
  • Spara visningshistorik för alla artiklar
  • Förändringshantering. Novell Service Desk innehåller effektiva funktioner för förändringshantering. Med hjälp av dem kan du lättare bedöma riskerna vid en förändring och hantera avbrott i den dagliga verksamheten. Läs mer.
  • Skapa en produktiv och svarssnabb tjänstmiljö. Med hjälp av programvaran Novell Service Desk kan du minska genomsnittstiden för reparationer (MTTR) och ständigt förbättra tjänsthanteringsmiljön genom effektivisering och automatisering av supportfunktionerna. Läs mer.

© Micro Focus