Startsida för Novell

Öka intäkterna med IT

Öka intäkterna med IT

Låt IT-organisationen bli motorn i verksamhetens strävan att minimera av antalet avbrott, minska kostnaderna, öka intäkterna och förbättra kundkommunikationen.

Information är den främsta strategiska resursen i verksamheten. Det är också en resurs som i mycket hög grad påverkas av kvaliteten på de IT-tjänster som du tillhandahåller. Med hjälp av olika IT-tjänster kan information i verksamheten effektivt samlas in, analyseras, produceras och distribueras. Därför har IT-tjänsterna alltid en direkt strategisk inverkan på verksamhetens slutliga resultat.

För att få full kontroll över samtliga IT-tjänster och upprätthålla informationsflödet behöver du en supporthanterare. Med Novell Service Desk kan du effektivisera och höja kvaliteten på de tjänster du tillhandahåller, så att IT-avdelningen kan bidra till en positiv affärsutveckling.

  • Kunskapshantering. Novell Service Desk innehåller effektiva funktioner för kunskapshantering med ändamålsenliga processer för kunskapsgenerering, publicering och distribution. Detta hjälper dig att hitta lösningar på kortare tid, minska irritationsmomenten och underlätta för slutanvändarna att själva lösa problemen. Läs mer.
  • Integrerad CMDB-databas. Konfigurationshanteringsdatabasen (CMDB) i Novell Service Desk är en kunskapsstyrd lagringsplats för all tjänstrelaterad information som upptäcks, inventeras och hanteras via Novell ZENworks® och andra produkter från Novell eller andra tillverkare. Läs mer.

© Micro Focus