Startsida för Novell

Skapa en produktiv och svarssnabb tjänstmiljö

Skapa en produktiv och svarssnabb tjänstmiljö

Korta genomsnittstiden för reparationer och förbättra tjänsthanteringsmiljön genom att effektivisera och automatisera supportfunktionerna.

Med programvaran Novell Service Desk uppnår du följande fördelar som alla bidrar till att förbättra din supportfunktion:

  • Snabb och effektiv support via en självbetjäningsportal för logistikbegäranden, självhjälp och frågehantering.
  • Optimerade processer med säkerställd användning via mallar som IT-analytikerna kan använda till att ta del av beprövade metoder för förändrings- och händelsehantering.
  • Du kommer snabbare fram till en lösning eftersom du kan skära genom olika informationslager och se till att rätt information om händelsen, problemet, förändringen eller tillgången finns tillgänglig på ett överskådligt sätt.
  • Processer och aktiviteter sammanlänkas över flera Novell-lösningar.
  • Ökad försäljning, avkastning, lönsamhet och produktivitet tack vare bättre och effektivare IT-tjänster.
  • IT-personalen blir mer medveten om processerna i verksamheten och den inverkan verksamheten har på de tjänster som tillhandahålls.
  • Hanterings- och supportkostnaderna minskar totalt sett, vilket direkt leder till minskade totala ägandekostnader.
  • Öka intäkterna med IT Använd Novell Service Desk och låt IT-organisationen bli motorn i verksamhetens strävan att minimera av antalet avbrott, minska kostnaderna, öka intäkterna och förbättra kundkommunikationen. Läs mer.
  • Anpassa IT-tjänsterna efter verksamhets behov Med Novell Service Desk är du väl förberedd att i samarbete med verksamhetens ansvariga se till att IT-tjänsterna anpassas och utformas efter behoven och målen i verksamheten. Läs mer.

© 2015 Micro Focus